Czarne chmury nad Europą. "Osłabienie zaufania inwestorów"

Ze świata


Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w ogłoszonym w piątek rocznym raporcie obniżył prognozy wzrostu dla strefy euro po brytyjskim referendum ws. Brexitu. Przewiduje, że w 2017 r. nastąpi spowolnienie wzrostu o 0,2 proc. - do 1,4 proc.

MF oczekuje, że przyrost PKB w strefie euro zmaleje z 1,6 proc. w tym roku do 1,4 proc. w 2017 r., głównie wskutek negatywnego wpływu rezultatów referendum w Wielkiej Brytanii. Przed referendum, w kwietniu, MFW prognozował wzrost 1,6 proc. Fundusz już wcześniej ostrzegał przed negatywnymi następstwami ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Obniżenie prognoz uzasadnia "prawdopodobnym osłabieniem zaufania inwestorów w wyniku finansowej niestabilności i spadku zapotrzebowania na import z W. Brytanii".

Młodzi mają problem

- Jeśli ta obawa przed ryzykiem potrwa dłużej, jej wpływ na przyrost PKB może być większy, jednak w chwili obecnej bardzo trudno przewidzieć, ile czasu to potrwa - powiedział w piątek dziennikarzom Mahmood Pradhan, wicedyrektor Departamentu Europejskiego MFW. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w perspektywie średniookresowej prognozuje "słaby" wzrost gospodarczy dla strefy euro, ponieważ wciąż utrzymują się "głębokie blizny" po kryzysie w postaci wysokiego poziomu zadłużenia i bezrobocia, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, oraz pozostają nierozwiązane problemy systemów bankowych różnych krajów. W ciągu najbliższych pięciu lat oczekuje się w strefie euro wzrostu PKB nieprzekraczającego 1,5 proc. PKB przy inflacji rzędu 1,7 proc., tj. poniżej celu postawionego przez Europejski Bank Centralny, który określony został na 2 proc.

Wielkiej Brytanii grozi finansowy kryzys. Brexit pogorszy sytuację zwłaszcza na rynku pracy

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP