Bank rodem z RWPG będzie działał na nowych zasadach. Decyzja polskiego prezydenta

TVN24 Biznes

ShutterstockMiędzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG) ma siedzibę w Moskwie

Prezydent podpisał ustawy o ratyfikacji protokołów dot. działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta RP. Powstały za czasów komunizmu bank ma działać co najmniej do 2020 r., ale już bez Kuby i Węgier.

Polska jest jednym z ośmiu krajów założycielskich Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej (MBWG). Bank ten, z siedzibą w Moskwie, został utworzony w 1964 r. równocześnie z wprowadzeniem przez kraje członkowskie RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) systemu rozliczeń w rublach transferowych.

Zmiana stanowiska

W styczniu 2014 r. Federacja Rosyjska zaproponowała likwidację Banku. Propozycję tę poparły Polska, Republika Czeska i Słowacja. W czerwcu 2014 r. Rada MBWG, biorąc pod uwagę możliwość likwidacji Banku, podjęła decyzję o zamrożeniu akcji kredytowej. Kwestia likwidacji MBWG była dyskutowana na posiedzeniach Rady Banku, jednak wobec sprzeciwu lub braku stanowiska niektórych państw nie udało się doprowadzić do podjęcia stosownych decyzji.

W czerwcu 2015 r. Rosja poinformowała o zmianie swojego stanowiska. Obecnie uważa, że działalność Banku powinna być kontynuowana. Jednocześnie przy sprzeciwie Polski, Czech i Słowacji kraje członkowskie odrzuciły większością głosów koncepcję likwidacji Banku.

W grudniu 2015 r. Rada Banku, przy wstrzymaniu się od głosu Polski i Republiki Czeskiej, przyjęła Strategię wznowienia i rozwoju działalności MBWG na lata 2016-2020. W wyniku przyjęcia tej decyzji przez Radę Banku została odmrożona akcja kredytowa.

Historia MBWG

18 grudnia 1990 r. Rada MBWG podjęła decyzję m.in. dotyczącą zastąpienia w rozliczeniach Banku rubli transferowych przez ECU, oraz konsekwencji wz. z wystąpieniem Niemiec (członkostwo po b. NRD) z Banku. Protokół ten od dnia 1 stycznia 1991 r. stosowany jest tymczasowo. Podczas posiedzenia Rady MBWG w Warszawie w dniu 25 listopada 2014 r. został sporządzony Protokół dotyczący uporządkowania kwestii technicznych związanych z dalszym funkcjonowaniem Banku. Wprowadzono zmiany dotyczące kwestii technicznych w związku z wystąpieniem Republiki Kuby i Węgier. Ponadto wprowadzono do Statutu Banku euro w miejsce ECU. Dokonano zmiany nazw niektórych krajów członkowskich, np. Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Federację Rosyjską.

Polska zwiększy swój kapitał opłacony z 15,5 mln do 22,45 mln euro – proporcjonalny wzrost związany był z opuszczeniem Banku przez Republikę Węgierską i Republikę Kuby oraz przeznaczeniem na proporcjonalne zwiększenie opłaconej części kapitału krajów członkowskich nierozdzielonego zysku z lat ubiegłych.

Przyjęcie podpisanych przez Polskę Protokołów jest formalnym warunkiem ich wejścia w życie. Wskutek przyjętych zapisów w Protokołach funkcjonowanie Banku zostało dostosowane do zmian politycznych i gospodarczych.

Bank ze Sieny dostanie pomoc:

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock