Magazyn radioaktywny ma powstać tuż przy granicy. Skarga do Brukseli

Ze świata

Frobles/WikipediaW Almaraz dziala elektrownia atomowa i ma powstać magazyn odpadów radioaktywnych

Portugalia złoży w Komisji Europejskiej skargę na Hiszpanię w związku z planowaną przez Madryt budową magazynu odpadów radioaktywnych w Almaraz, niedaleko granicy między obu krajami. Inwestycja ma ruszyć w 2017 r.

O zamiarze zaskarżenia tego projektu poinformował w piątek portugalski minister ochrony środowiska Joao Fernandes. Dodał, że Madryt nie tylko zlekceważył europejskie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ale również, dążąc do realizacji inwestycji, osłabił dobrosąsiedzkie relacje.

Składowisko odpadów

- Komisja Europejska jest odpowiedzialna za przestrzeganie dyrektyw UE, które w przypadku planowanej budowy magazynu odpadów radioaktywnych zostaną złamane - oświadczył Fernandes.

Powiedział też, że jednym z głównych nadużyć Madrytu jest niewykonanie studium wpływu inwestycji na środowisko naturalne w strefie przygranicznej. Dodał, że Lizbona próbowała już wielokrotnie drogą dyplomatyczną nakłonić hiszpański rząd do odstąpienia od przedsięwzięcia.

Negatywnie nastawione do inwestycji są również władze portugalskich gmin przy granicy z Hiszpanią, a także organizacje ekologiczne z obu krajów.

Elektrownia atomowa

Jak powiedział prezes stowarzyszenia Quercus, największej organizacji ekologicznej Portugalii, Joao Branco, budowa magazynu stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców. Przypomniał, że nowy obiekt ma się znajdować na terenie istniejącej już elektrowni jądrowej w Almaraz, która z uwagi na wysoką awaryjność miała zostać zamknięta w 2020 r.

- Plan budowy magazynu właśnie w Almaraz świadczy o tym, że Madryt wcale nie zamierza zamykać elektrowni, w której już wielokrotnie dochodziło do wycieku radioaktywnej substancji. Zarówno elektrownia, jak i planowany magazyn podwyższają ryzyko skażenia Tagu, głównej rzeki naszego kraju, która przepływa przez Almaraz. Lokalne społeczności po stronie portugalskiej będą też bardziej narażone na radioaktywne pyły przenoszone z wiatrem w następstwie kolejnych awarii obiektu - powiedział Branco.

Na początku stycznia władze Quercusa i innych organizacji ekologicznych z Portugalii i Hiszpanii spotkają się w celu omówienia sposobów zablokowania inwestycji w Almaraz. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zaskarżenie przedsięwzięcia do sądu.

Elektrownia atomowa w Almaraz rozpoczęła pracę w 1981 r. w sąsiedztwie rzeki Tag, mającej źródło w Hiszpanii. W 1983 r. zbudowano drugi reaktor jądrowy. W 2010 r. odnowiono licencje na pracę obu reaktorów na 10 lat. Z powodu częstych wycieków substancji radioaktywnych hiszpańskie władze deklarowały w przeszłości chęć zamknięcia obiektu w 2020 r.

Hiszpania inna niż w przewodniku:

Hiszpania inna niż w przewodniku

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Frobles/Wikipedia