Polska w górę w rankingu konkurencyjności. Jesteśmy na 41. miejscu

Ze świata

ShutterstockPo kilku latach niewielkich spadków, Polska zaczęła piąć się w górę w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego

Po kilku latach niewielkich spadków, Polska zaczęła piąć się w górę w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) i zajmuje 41. miejsce wśród 140 państw - poinformował w środę NBP. Najbardziej konkurencyjną gospodarką pozostaje Szwajcaria.

W ubiegłym roku nasz kraj zajął 43. pozycję wśród 148 państw.

Trzeci z rzędu wzrost

- Cieszy odwrócenie lekkiej tendencji spadkowej konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrost naszego miejsca w rankingu, choć w przypadku łącznej klasyfikacji nie są to duże zmiany. Przedsiębiorcy wyraźnie lepiej oceniają infrastrukturę, choć - co może nieco dziwić - nie odczuwają oni jakiejś bardzo zdecydowanej poprawy. Widać także pewną poprawę innowacyjności, ale tutaj wciąż znajdujemy się na zbyt odległym w stosunku do aspiracji i wyzwań miejscu. Na poprawę naszej pozycji w rankingu miała też wpływ znacznie lepsza ocena otoczenia makroekonomicznego, w której awansowaliśmy aż o 17 miejsc, na 46. - mówi cytowany w oświadczeniu prof. Piotr Boguszewski z NBP, który koordynuje badanie WEF dla Polski.

Polska gospodarka pozostaje jedną z najbardziej konkurencyjnych wśród krajów postkomunistycznych.

Jednak wyraźnie wyprzedza nas Estonia (30. miejsce w rankingu), Czechy (31. miejsce) oraz Litwa (36. miejsce). Dodatkowo zmniejsza się dystans między większością państw regionu a Polską.

W 2015 roku w ocenach bezwzględnych tzw. scoringu Polska poprawiła się o 0,1 punktu i jest to trzeci z kolei rok wzrostu wartości indeksu. W ciągu ostatnich 10 lat Polska poprawiła w samym rankingu swoją pozycję o 6 miejsc - wynika z raportu.

Pierwsza dziesiątka rankingu konkurencyjności WEFNBP

Przegrani

NBP zwraca uwagę, że grupie tzw. krajów "przegranych", które najwięcej straciły w rankingu w czasie ostatniej dekady, są trzy państwa postsocjalistyczne naszego regionu: Słowacja (-31), Bośnia i Hercegowina (-29) i Węgry (-25).

Swoją pozycję w rankingu w latach 2006-2015 znacząco poprawiły zaś Rumunia oraz Bułgaria (po +20) i Macedonia (+24). W całej Europie wciąż widać zróżnicowanie pomiędzy południem, a północą kontynentu, choć Włochy czy Hiszpania w tym zestawieniu radzą sobie coraz lepiej. W ogonie europejskiego rankingu znajduje się Grecja i Ukraina.

Największe problemy

Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, podobnie jak w poprzednich latach jako największy problem dla konkurencyjności polskiej gospodarki wskazali prawo podatkowe, bariery prawa pracy i nieefektywną administrację publiczną. Mocnymi stronami Polski jest natomiast niski poziom przestępczości, stabilność cen oraz stabilna sytuacja ustrojowa czy odpowiednie przepisy dewizowe - czytamy dalej.

Słabo została oceniona efektywność polskiego rynku pracy. Ankietowani przedsiębiorcy zwracali uwagę na nieoptymalne relacje pracodawcy-pracobiorcy, negatywny wpływ systemu podatkowego na motywację pracowników oraz odpływ netto kapitału ludzkiego. Natomiast bardzo wysoko w rankingu oceniono elastyczność kształtowania płac. Przedsiębiorcy skarżą się ponadto na nadmiar obciążeń regulacyjnych, w tym czasochłonność procedur związanych z uruchomieniem biznesu. W ostatnich latach dostrzegalna jest jednak pewna poprawa funkcjonowania administracji publicznej oraz etyki pracy.

Słabe strony PolskiNBP

Mocnymi stronami polskiej gospodarki pozostają tradycyjnie edukacja oraz duży potencjał rynkowy. W porównaniu z innymi krajami postsocjalistycznymi bariera kosztu finansowania działalności gospodarczej jest niska, przy czym jest ona jeszcze niższa jedynie w krajach, które przyjęły już euro oraz w Czechach.

Globalny Indeks Konkurencyjności

Globalny Indeks Konkurencyjności, obliczany przez World Economic Forum, oraz oparty na tych wynikach "Globalny raport konkurencyjności", stanowi ważne lektury dla zagranicznych inwestorów.

Stanowią pierwszy etap selekcji rynków, na których warto inwestować, a także cenne, wiarygodne źródło analizy porównawczej, obejmujące szerokie spektrum informacji biznesowych.

"Globalny raport konkurencyjności" prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum. W tym roku bierze w nich udział około 14 000 firm ze 140 państw świata.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock