Startupy będą potęgami? "Polska siłą napędową"

Ze świata

FilmpointPolska odgrywa ważną rolę w rozwoju startupów.

- Naszą ambicją jest tworzenie takiego środowiska, aby obecne europejskie startupy mogły w perspektywie 5-10 lat stawać się globalnymi potęgami – mówił w piątek w Katowicach komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger.

Nawiązując do równoległego z Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach wydarzenia European Startup Days z udziałem ok. 100 przedstawicieli start-upów z całej Polski komisarz zaznaczył na piątkowym briefingu, że widział tam dużo energii. - Moją ambicją jest to, żeby tę energię wykorzystać dla rozwoju, dla wspierania strategii zmierzającej do budowy wspólnego cyfrowego rynku - zadeklarował. - Jeżeli porównamy sytuację w Unii Europejskiej i sytuację w Stanach Zjednoczonych i zastanowimy się nad takimi kwestiami, jak media społecznościowe, jak usługi w chmurach, jak różne platformy służące do cyfrowego rozwoju, zobaczymy, że w dalszym ciągu jesteśmy istotnie z tyłu za Stanami Zjednoczonymi - zdiagnozował Oettinger.

- Widzę więc potrzebę przyspieszenia naszego rozwoju cyfrowego oraz wysiłków na rzecz dążenia do jednolitego cyfrowego rynku. W związku z tym potrzebna jest nie tylko energia naszych młodych ludzi, ale także inwestycje, również w infrastrukturę, w szerokopasmowy dostęp do internetu, a z drugiej strony inwestycje w edukację, w umiejętności naszych obywateli, aby mogli z tych wszystkich technologii korzystać - wskazał komisarz.

"Polska siłą napędową"

Ocenił, że te dwie kwestie mają „naprawdę fundamentalne znaczenie”. Podkreślił w tym kontekście, że Komisja Europejska pracuje nad nowym prawem, nowymi dyrektywami, ochroną praw autorskich i nad umożliwieniem jak najlepszego rozwoju tym wszystkim młodym ludziom i przedsiębiorcom. - Myślę, że Polska w tej naszej cyfrowej strategii ma bardzo istotną rolę do odegrania i może być jedną z sił napędowych, które umożliwią nam uzyskanie naszych celów- uznał Oettinger.

Jest duża konkurencja

Pytany przez dziennikarzy o obecną rolę startup-ów w Europie komisarz ocenił, że ta sfera jest już bardzo konkurencyjna. - Obserwujemy np. tworzenie się klastrów startup-owców. Myślę, że ten sektor cyfrowy bardzo intensywnie rozwija się i te startupy, które dzisiaj obserwujemy, te maleńkie firmy mają szanse by się rozwinąć i zostać globalnymi graczami w przeciągu 5-10 lat - powiedział.

Wskazując na przykłady obecnych gigantów, jak Facebook, Amazon, Google przypomniał, że rozwinęły się one w ciągu najwyżej kilkunastu lat.

- Więc naszą ambicją jest tworzyć takie środowisko, by te startupy, które widzimy dzisiaj w Katowicach, aby pięć, może dziesięć z nich, w przeciągu 5-10 lat miało szansę stać się globalnymi graczami myślę, że udział startupów europejskich w 2025 r. będzie już bardzo znaczący - skonkludował komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa.

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Filmpoint