Ze świata

To samo opakowanie, ale inny produkt. Europarlament chce zlikwidować problem "podwójnych norm jakości"

Ze świata

Thun: ludzie skarżą się różną jakość produktówtvn24
wideo 2/2

Jeśli firma sprzedaje towar w całej Unii Europejskiej, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, aby nie wprowadzać w błąd – uznał w czwartek Parlament Europejski.

Testy i badanie przeprowadzone w kilku krajach UE, przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej, wykazały, że towary reklamowane oraz sprzedawane pod tą samą marką i w wyglądających identycznie opakowaniach, różnią się w rzeczywistości składem, ze szkodą dla konsumentów.

Nie tylko żywność

Wykryte różnice dotyczą nie tylko żywności, takiej jak paluszki rybne, zupy w proszku lub kawa rozpuszczalna, ale często też innych towarów - proszków do prania, kosmetyków, produktów dla niemowląt.

W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski zaproponował szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, aby zlikwidować problem "podwójnych norm jakości". Posłowie wzywają między innymi do: skutecznej współpracy transgranicznej i wymiany danych na temat potencjalnie niezgodnych produktów i możliwych nieuczciwych praktyk między krajowymi organami ds. ochrony konsumentów i żywności, stowarzyszeniami konsumentów i Komisją Europejską.

Chcą też wprowadzenia wspólnej metodologii testowania produktów, w celu zebrania wiarygodnych i porównywalnych dowodów oraz pomocy w ustaleniu, jak poważne i powszechne są praktyki prowadzące do "podwójnej jakości". Domagają się również ujawnienia wyników w ogólnodostępnej bazie danych i przeanalizowania ich "nie później niż do końca 2018 roku”.

Jasna definicja

W kwietniu 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektyw dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. PE chce w przyjętej rezolucji, żeby znalazła się w niej jasna definicja tego, co można uznać za podwójną jakość oraz tego, w jaki sposób każdy przypadek powinien być oceniany i rozpatrywany. Parlamentarzyści chcą zapisu mówiącego o tym, że „podwójne normy jakości produktów sprzedawanych pod tą samą marką są dyskryminujące i nie spełniają oczekiwań producentów”.

"Preferencje konsumentów nie powinny być wykorzystywane jako pretekst do obniżenia jakości lub oferowania różnych klas jakości na różnych rynkach" - stwierdził Parlament w rezolucji, podkreślając, że podmioty gospodarcze mogą wprowadzać do obrotu i sprzedawać towary o różnym składzie i cechach w całej UE tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione „specyficznymi czynnikami”. Zalecenia zawarte w niewiążącej rezolucji zostały przyjęte 464 głosami za, przy 69 przeciw i 17 wstrzymujących się od głosu.

Autor: mp//sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock