Jest porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2020 rok

Ze świata

Donald Tusk o negocjacjach unijnego budżetu na lata 2021-2027tvn24
wideo 2/3

Więcej pieniędzy na działania klimatyczne, badania naukowe, na małe i średnie firmy oraz na młodzież - to główne założenia wstępnego porozumienia w sprawie unijnego budżetu na 2020 rok. W poniedziałek późnym wieczorem Parlament Europejski i kraje Rady Unii Europejskiej dogadały się w sprawie podziału środków.

Porozumienie Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich reprezentowanych w Radzie Unii Europejskiej zakłada, że budżet na 2020 rok będzie miał 168,7 miliardów euro w zobowiązaniach (środki, które Unia Europejska zobowiązuje się zainwestować w 2020 roku lub przyszłych latach, ponieważ istnieje wiele wieloletnich projektów oraz programów) i 153,6 miliardów euro w płatnościach (fundusze, które zostaną faktycznie wydane w 2020 roku).

Więcej środków na rzecz klimatu

Zgodnie z porozumieniem, 21 procent budżetu zostanie przeznaczone na działania związane ze zmianami klimatu.

Program LIFE na rzecz środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu otrzyma 589,6 mln euro (+5,6 proc. w porównaniu do 2019 roku). "Horyzont 2020", który, jak podkreśla Komisja Europejska, w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów klimatycznych, otrzyma do dyspozycji 13,46 miliardów euro (8,8 procent więcej w porównaniu do 2019 roku).

Część energetyczna instrumentu "Łącząc Europę", w ramach którego realizowane są inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację istniejącej infrastruktury przesyłu energii i rozwój nowej infrastruktury, otrzyma 1,28 miliarda euro (+35 proc. w porównaniu z 2019 rokiem).

Sfera dotycząca rozwiązań transportowych w instrumencie finansowym "Łącząc Europę" będzie korzystać ze środków w wysokości 2,58 miliarda euro.

Dodatkowe pieniądze na priorytety Parlamentu

Blisko połowa funduszy - 83,93 miliardów euro w zobowiązaniach (+ 4,1 proc. w porównaniu do 2019 r.) pomoże zwiększyć konkurencyjność unijnej gospodarki.

Z tej kwoty 58,65 mld euro (+2,5 proc. w porównaniu do 2019 r.) zostanie przeznaczone na wyrównywanie różnic gospodarczych między państwami członkowskimi i w nich samych , a także na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy i wspieranie konwergencji za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI).

Europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo otrzyma wsparcie w wysokości 1,2 mld euro (+74,7 proc. w porównaniu do 2019 r.).

Młodzi ludzie skorzystają z szeregu programów: 2,89 mld euro trafi na edukację w ramach Erasmus+ (+3,6 proc. w porównaniu do 2019 r.).

Europejski Korpus Solidarności, który tworzy możliwości wolontariatu lub pracy przy projektach w kraju lub za granicą, otrzyma 166,1 mln euro (+15,9 proc. w porównaniu do 2019 r.).

Dla europejskich rolników trafi 58,12 mld euro. Zarządzanie bezpieczeństwem i migracją będzie nadal cieszyć się unijnym wsparciem finansowym. Przykładowo, 2,36 mld euro zostanie przeznaczone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz agencje działające w tej dziedzinie (Europol, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), EASO, eu-LISA).

- Udało nam się dodać do projektu budżetu Komisji 850 milionów euro na priorytety Parlamentu Europejskiego: walkę ze zmianami klimatu (ponad 500 milionów euro), innowacje, badania i rozwój oraz młodzież. W szczególności program badawczy "Horyzont 2020" został dofinansowany o dodatkowe 402 mln euro, a instrument "Łącząc Europę" o 133 mln euro - powiedziała sprawozdawczyni projektu w Parlamencie Europejskim, eurodeputowana Monika Hohlmeier (EPL).

Po formalnym przyjęciu kompromisu przez Radę Unii Europejskiej zostanie on przedłożony do zatwierdzenia komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, a następnie poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim (podczas sesji listopadowej w Strasburgu). Procedurę zakończy podpisanie budżetu przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii Europejskiej najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku, będzie nadal uczestniczyć w realizacji budżetu do końca 2020 roku, tak jak gdyby było nadal państwem członkowskim.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock