Orlen Lietuva ma się lepiej. Ale perspektywy są niepewne

Ze świata

Orlen PKN Orlen posiada w Orlen Lietuva 100 proc. udziałów

Sytuacja Orlen Lietuva poprawia się. To efekt działań restrukturyzacyjnych oraz niskich cen ropy i wyższych marż rafineryjnych. W przypadku pogorszenia się warunków makroekonomicznych aktualny jest nadal potencjalny scenariusz czasowego wyłączenia tam produkcji.

Taką ocenę przedstawił wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk. Podkreślił, iż głównym celem dla litewskiej spółki płockiego koncernu jest poprawa efektywności i dodatnie przepływy pieniężne, wykluczające konieczność jej dofinansowywania. PKN Orlen posiada w Orlen Lietuva 100 proc. udziałów. Jest to jedyna rafineria w krajach bałtyckich i największy podmiot działający na Litwie.

Nieatrakcyjne miejsce

- Sytuacja Orlen Lietuva z punktu widzenia operacyjnego zdecydowanie się poprawiła. Mamy jednak świadomość, że spółka zlokalizowana jest w mało atrakcyjnym miejscu, co kreuje wysokie koszty związane z logistyką i sprzedażą produktów. W sytuacji, kiedy marże spadają spółka boryka się oczywiście z problemami finansowymi. Ale jest też bardzo wrażliwa na poprawę. Jeżeli sytuacja makroekonomiczna się poprawia, spółka jest w stanie wygenerować bardzo pozytywne wyniki - powiedział Jędrzejczyk.

Zaznaczył, że przykładem są wyniki Orlen Lietuva za I kw. 2015 r., czyli 100 mln dol. pozytywnego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację. - I to nas bardzo cieszy - dodał wiceprezes PKN Orlen. W 2014 r. PKN Orlen informował o planie poprawy rentowności Orlen Lietuva m.in. poprzez zmniejszanie kosztów i optymalizację nakładów inwestycyjnych. Nie wykluczył przy tym wariantu czasowego wyłączenia litewskiej rafinerii - w 2013 r. strata netto Orlen Lietuva wyniosła 94,3 mln dol.

Co dalej ze spółką?

Przypominając o wdrażanych w Orlen Lietuva działaniach restrukturyzacyjnych, Jędrzejczyk przyznał, iż nie ma obecnie prostej odpowiedzi na pytanie o perspektywy tej spółki. - Cieszy nas to, co dzieje się obecnie w segmencie rafineryjnym. Jest to w dużej mierze związane z ceną ropy. Jej obniżenie spowodowało, że otoczenie ekonomiczne rafinerii Orlen Lietuva poprawiło się. Co będzie dalej? Zobaczymy. Nie zmieniamy naszej filozofii w kwestii Orlen Lietuva. W dalszym ciągu, gdzie tylko możemy poprawiamy efektywność, aczkolwiek duża praca już została wykonana. Naszym celem są dodatnie przepływy pieniężne, by spółka radziła sobie samodzielnie finansowo - oświadczył wiceprezes PKN Orlen. Jędrzejczyk zaznaczył jednocześnie, że wciąż brane jest pod uwagę potencjalne rozwiązanie czasowego zamknięcia rafinerii Orlen Lietuva w przypadku negatywnych zmian makroekonomicznych. - Nasze podejście jest wciąż aktualne, jeżeli sytuacja makro drastycznie się pogorszy w jakiejś perspektywie i spółka nie będzie wypracowywała pozytywnych przepływów pieniężnych, to oczywiście wracamy do potencjalnego scenariusza czasowego wyłączenia - wyjaśnił.

Nierozwiązany spór

Pytany o spór z kolejami litewskimi - Lietuvos Gelezinkeliai (LG) w sprawie stawek przewozowych na produkty Orlen Lietuva, Jędrzejczyk potwierdził, że kwestia ta nadal nie została rozwiązana. Podkreślił natomiast, że oba podmioty współpracują ze sobą. - Jesteśmy cały czas w kontakcie z kolejami litewskimi, ale nie mamy pozytywnych informacji, nie zbliżamy się do porozumienia. Pojawiają się dwie kwestie wzajemnie sprzecznych roszczeń: z jednej strony kolei litewskich wobec nas, z drugiej strony naszych oczekiwań wobec kolei. Sprawy się toczą, ale nie widać pozytywnych perspektyw na chwilę obecną - powiedział wiceprezes PKN Orlen. Jednocześnie Jędrzejczyk podkreślił: "W każdym miejscu, gdzie możemy zoptymalizować działalność i poprawić naszą pozycję kosztową, robimy to. Jednym z takich obszarów są koszty logistyki na Litwie. Niezmiennie uważamy, że płacimy nierynkowe, zbyt wysokie stawki i będziemy podejmowali wszelkie działania żeby doprowadzić do obniżenia ich do akceptowalnego, rynkowego poziomu. Jest to jednak uzależnione również od stanowiska kolei litewskich". PKN Orlen prezentując ostatnio dane finansowe za I kw. 2015 r. przypomniał, że 31 grudnia 2014 r. Orlen Lietuva złożyła w sądzie arbitrażowym w Wilnie wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego przeciwko spółce LG. Wniosek związany jest z dochodzeniem przez litewską spółkę płockiego koncernu odszkodowania w wysokości ok. 65 mln zł, czyli ok. 15,9 mln euro, „z tytułu nienależytego wykonywania przez LG umowy o przewozy kolejowe poprzez stosowanie zawyżonych stawek”. Jednocześnie prowadzone są dwa postępowania sądowe, w których LG domaga się od Orlen Lietuva zapłaty ok. 33 mln zł, czyli ok. 8 mln euro, z tytułu opłat za przewozy kolejowe. „Oczekiwane jest wyznaczenie terminów następnych czynności procesowych” - podał płocki koncern.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Orlen