Nieoprocentowany kredyt dla młodych mężatek. Za urodzenie dziecka- zawieszenie kredytu

Ze świata

Premier Morawiecki o tak zwanych matczynych emeryturachTVN24 BiS
wideo 2/3

Preferencyjne kredyty dla młodych mężatek zobowiązujących się do posiadania dzieci zostaną wprowadzone na Węgrzech od 1 lipca - zapowiedziała w poniedziałek wiceminister w resorcie zasobów ludzkich do spraw polityki rodzinnej Katalin Novak. Za urodzenie dziecka- ulgi w kredytach. Viktor Orban wprowadza nową politykę prorodzinną, która ma zachęcić do rodzenia dzieci.

Od lipca każda kobieta w wieku od 18 do 40 lat, która jest po raz pierwszy mężatką, zobowiąże się do posiadania dziecka i od co najmniej 3 lat pozostaje w stosunku pracy, może skorzystać z nieoprocentowanego kredytu wysokości do 10 mln ft (135 tys. zł). Po urodzeniu pierwszego dziecka spłacanie kredytu będzie zawieszane na 3 lata, po urodzeniu drugiego na kolejne 3 lata, przy czym umorzona zostanie 1/3 pozostałego zadłużenia, a po urodzeniu trzeciego dziecka reszta kredytu zostanie w całości umorzona. Przy sumie kredytu wynoszącej 10 mln ft rozłożonej na 20 lat miesięczna rata wyniesie 50 tys. ft (675 zł). Kredyt będą mogły brać także kobiety, które już mają potomstwo, ale tylko wtedy, kiedy zobowiążą się do posiadania kolejnego dziecka.

Kredyt na dom

Również od 1 lipca będzie można brać preferencyjny kredyt na zakup używanego mieszkania lub domu w ramach rodzinnej ulgi mieszkaniowej (CSOK). W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci maksymalna suma kredytu będzie wynosić 10 mln ft, zaś w przypadku trojga lub więcej 15 mln ft (202 tys. zł). Ponadto zwiększona zostanie pomoc w spłacaniu kredytów hipotecznych. Dotąd w razie narodzin trzeciego i każdego następnego dziecka państwo przejmowało spłatę 1 mln ft (prawie 13,5 tys. zł) z kredytu hipotecznego. Teraz nastąpi to już po drugim dziecku, po urodzeniu trzeciego dziecka państwo przejmie spłatę 4 mln ft (prawie 54 tys. zł), a po każdym następnym dziecku kolejnego miliona. Premier Viktor Orban zapowiedział w niedzielę siedem posunięć poszerzających i wprowadzających nowe świadczenia dla rodzin w celu zachęcenia Węgrów do rodzenia większej liczby dzieci oraz ułatwiających opiekę nad nimi. Zapowiedziane przez Orbana dożywotnie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych tych kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, prawdopodobnie zostanie wprowadzone od przyszłego roku. Zwolnienie dotyczyć będzie tylko dochodów ze stosunku pracy, a np. z tytułu dywidendy już nie. Premier zapowiedział też rozszerzenie dodatku na dziecko (GYED) na dziadków. Obecnie jest on wypłacany do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia, jeśli rodzic w ciągu ostatnich dwóch lat był ubezpieczony przez co najmniej 365 dni. GYED wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia w poprzednim roku, ale nie więcej niż 208 600 ft (2821 zł). W przyszłości jeśli rodzice tak zdecydują, dziadkowie będą mogli otrzymywać GYED zamiast nich. Wiceminister w resorcie zasobów ludzkich do spraw polityki rodzinnej Katalin Novak sprecyzowała, że będzie to dotyczyć tylko dziadków, którzy jeszcze nie są emerytami i pracują.

Opieka dla dziecka

Orban zapowiedział również, że państwo do 2022 r. zagwarantuje każdemu rodzicowi, który sobie tego życzy, opiekę żłobkową dla dziecka. Oszacowano potrzeby i stwierdzono, że jest zapotrzebowanie na 70 tys. miejsc w żłobkach. Planuje się w związku z tym, że obecną liczbę 50 tys. miejsc zwiększy się do 2020 r. do 60 tys., a do 2022 do 70 tys. Duże rodziny otrzymają także pomoc na zakup większego auta. Rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci otrzymają 2,5 mln ft (33 600 tys. zł) bezzwrotnej pomocy na kupno co najmniej 7-osobowego samochodu. Suma ta nie będzie mogła stanowić więcej niż 50 proc. wartości samochodu. Wiceminister zapewniła, że w budżecie są środki na sfinansowanie tego programu i w przyszłym roku zostanie przeznaczonych na ten cel 150 mld ft (2 mld zł), a w obecnym połowa tej sumy.

Autor: tol/mmh / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock