MFW obniżył prognozy dla Polski. Odbicie gospodarcze w przyszłym roku

Ze świata

ShutterstockMiędzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki polskiego PKB

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki polskiego PKB w 2016 roku do 3,1 proc. z 3,5 proc. wcześniej oraz w 2017 roku do 3,4 proc. z 3,7 proc. - wynika z w październikowej edycji World Economic Outlook. MFW obniżył również prognozy wzrostu dla Stanów Zjednoczonych. Zdaniem funduszu wzrost gospodarczy na świecie przyspieszy począwszy od 2017 r.

Według autorów raportu wzrost PKB Polski w 2021 roku wyniesie 3 proc. MFW prognozuje, że inflacja w Polsce na koniec 2016 roku wyniesie 0,2 proc., a na koniec 2017 roku 1,5 proc.

Poniżej prognozy dla krajów regionu na kolejne lata oraz porównanie do prognoz z kwietnia.

Prognozy dla krajów regionu na kolejne lata oraz porównanie do prognoz z kwietniaPAP

Globalna gospodarka

Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednocześnie podtrzymał swoje szacunki dla światowej gospodarki. Jak wynika z aktualizacji World Economic Outlook światowe PKB w tym roku wzrośnie o 3,1 proc., a w przyszłym - o 3,4 proc.

Zdaniem MFW wzrost gospodarczy na świecie przyspieszy począwszy od 2017 r. z uwagi na dwa główne czynniki: stopniową normalizację sytuacji makroekonomicznej w kilku państwach, które obecnie przechodzą głęboką recesję oraz rosnącą wagę w światowej gospodarce szybko rozwijających się państw z tej pierwszej grupy.

Z wyliczeń MFW wynika, że w pierwszej połowie 2016 r. światowy wzrost gospodarczy wyniósł 2,9 proc., czyli mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

MFW prognozuje, że wzrost w gospodarkach rozwiniętych wyniesie 1,6 proc. w 2016 r., czyli o 0,2 punktu procentowego mniej niż szacowano w lipcu, oraz 1,8 proc. w 2017 r., bez zmian wobec lipcowego WEO.

Prognoza dla USA

MFW obniżył prognozę wzrostu USA w 2016 r. o 0,6 pkt. proc. do 1,6 proc., a na 2017 r. do 2,2 proc. z 2,5 proc. w porównaniu do lipcowego WEO.

Lekko podwyższono prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii na ten rok do 1,8 proc. z 1,7 proc. Fundusz prognozuje jednak, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii w 2017 r. wyniesie 1,1 proc., co oznacza obniżkę o 0,2 pkt. proc. względem lipca, po poprzedniej obniżce o 0,9 pkt. proc.

MFW podniósł w październiku prognozę wzrostu dla Niemiec w 2016 r. o 0,1 pkt. proc. do 1,7 proc. Prognozę na 2017 r. również zrewidowano w górę, do 1,4 proc., czyli o 0,2 pkt. proc.

Prognoza wzrostu gospodarczego dla rynków wschodzących na ten rok to 4,2 proc. w 2016 r., wzrost o 0,1 pkt. proc. względem lipca i 4,6 proc. w przyszłym roku. Prognoza MFW dla wzrostu PKB w Chinach - to 6,6 proc. na ten rok i 6,2 proc. na przyszły, bez zmian od publikacji lipcowego WEO.

Prognoza dla koszyka rozwijających się gospodarek europejskich, do którego należy m.in. Polska, to 3,3 proc. na 2016 i 3,1 proc. na 2017 r. Prognoza na ten rok została obniżona względem lipca o 0,2 pkt. proc., a na przyszły rok o 0,1 pkt. proc.

W aktualizacji WEO Fundusz podaje prognozy tylko dla koszyków gospodarek oraz wybranych państw. Szczegółowe prognozy dla poszczególnych krajów prezentowane są w "pełnych" raportach, publikowanych co pół roku.

Wpływ Brexitu

"W porównaniu z prognozami zawartymi w kwietniowym WEO, główne zmiany dotyczą rewizji w dół szacunków wzrostu gospodarczego USA (co odzwierciedla głównie niższy od oczekiwań wzrost w II kw. 2016 r.), kolejnych sygnałów płynących z gospodarek Brazylii i Rosji, iż kraje te są bliższe wyjścia z recesji oraz wyniku referendum w Wlk. Brytanii" - napisano we wtorkowym raporcie.

"Głosowanie w UK jest nie tylko symptomem kruszącego się konsensusu na temat korzyści transgranicznej integracji gospodarczej w otoczeniu słabego wzrostu, lecz również może zwiększyć presję na prowadzenie hermetycznej polityki gdzie indziej na świecie" - dodano.

Zdaniem MFW reakcja rynków na Brexit, poza deprecjacją funta, była ograniczona. MFW wskazał, że wycena aktywów oraz skłonność do ryzyka wzrosła po spadkach w bezpośrednim następstwie głosowania w UK.

Niepewność na rynkach

MFW ocenia, że sentyment wobec rynków wschodzących i rozwiniętych uległ poprawie.

"Sentyment wobec rynków wschodzących i rozwiniętych uległ poprawie, co odzwierciedla: mniejsze obawy o krótkoterminowe perspektywy dla Chin wobec tamtejszej polityki wspierania wzrostu; lekko sprzyjające makroekonomiczne wieści z pozostałych gospodarek emerging markets z ostatnich kilku miesięcy; niewielką poprawę w cenach surowców; oczekiwania wobec niższych stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych" - napisano w raporcie.

"Jednak wobec ograniczonej liczbie danych makro po Brexicie, niepewność co do makroekonomicznego wpływu Brexitu ciągle pozostaje żywa, szczególnie w Europie" - dodano.

Zobacz materiał "Faktów" TVN o planach wicepremiera Mateusza Morawieckiego (30.09.2016):

Autor: mb//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: