Regiony z najwyższym i najniższym bezrobociem. Jak wypadła Polska?

Ze świata

Eksperci o godzinowych kosztach pracy w PolsceTVN24 BiS
wideo 2/6

Najmniej bezrobotnych jest w czeskiej Pradze, a najwięcej na należącej do Francji wyspie Majotcie i w hiszpańskiej Ceucie - wynika z zestawienia Eurostatu. Dwa polskie regiony z najniższym bezrobociem, województwo wielkopolskie i Warszawa, uplasowały się w drugiej i trzeciej dziesiątce rankingu.

Jak wynika z danych Eurostatu, stopa bezrobocia w regionach państw Unii Europejskiej (NUTS 2) w 2018 roku kształtowała się od 1,3 proc. do 35,1 proc. Zdecydowana większość (ponad 80 proc.) na koniec 2018 roku miała niższe bezrobocie niż w grudniu 2017.

Najmniej w Pradze

Najmniej bezrobotnych na koniec 2018 roku było w czeskiej Pradze (1,3 proc.). Na kolejnych miejscach podium znalazły się region południowo-zachodni w Czechach (1,5 proc.) oraz niemiecka Środkowa Frankonia (1,8 proc.). Czwarte miejsce zajmują łącznie trzy regiony z bezrobociem na poziomie 1,9 proc. - niemieckie Tübingen i Oberpfalz oraz brytyjska Kubria.

Najwyżej z polskich regionów znalazło się województwo wielkopolskie (bezrobocie na poziomie 2,2 proc., miejsce 13) oraz Warszawa (2,4 proc., miejsce 23). Stolica Polski, wraz z dziewięcioma przyległymi powiatami, została na początku 2018 roku wyłączona statystycznie z województwa mazowieckiego i jest traktowana w unijnych zestawieniach jako oddzielny region).

Najwyższe bezrobocie występuje na francuskiej wyspie Majotta (departament zamorski na Ocenie Indyjskim) - unijne statystyki uwzględniają także obszary specjalne państw członkowskich. Z wysokim bezrobociem boryka się też hiszpańska Ceuta (29,0 proc.), czy grecka Zachodnia Macedonia (27 proc.). Spośród 280 regionów uwzględnionych w zestawieniu Eurostatu 71 miało stopę bezrobocia niższą niż 3,5 proc - to nieco ponad połowa unijnej średniej, która wynosi 6,9 proc. Zalicza się do nich 20 regionów w Niemczech, 15 w Wielkiej Brytanii, dziewięć w Polsce, siedem w Czechach, pięć na Węgrzech, cztery w Holandii, cztery w Austrii, dwa w Belgii, dwa w Rumunii, a także po jednym regionie w Bułgarii, we Włoszech i na Słowacji.

W 30 regionach Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wynosi co najmniej 13,8 proc., czyli dwukrotność unijnej średniej. Należy do nich dwanaście regionów w Grecji, osiem w Hiszpanii i pięć we Francji oraz pięć we Włoszech.

Mapa bezrobocia w regionach państw UE

Młodzi i długotrwale bezrobotni

W ubiegłym roku średnia stopa bezrobocia wśród młodych osób w wieku od 15 do 24 lat wyniosła 15,2 proc. Jednak i w tym przypadku widać duże różnice pomiędzy regionami w Unii Europejskiej. Najniższe bezrobocie wśród młodych odnotowano w Górnej Bawarii w Niemczech (4,0 proc.), a także w czeskim regionie południowo-zachodnim (4,1 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się dwa niemieckie regiony Stuttgart i Weser-Ems (po 4,3 proc.) oraz Czechy Środkowe (5,0 proc.). Najwyższy wskaźnik bezrobocia wśród młodych osób występuje natomiast w hiszpańskich miastach w północnej Afryce: Melilli (66,1 proc.) i Ceucie (64,4 proc.). W ponad 80 proc. regionów Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia w tej grupie był co najmniej dwa razy wyższy od całkowitej stopy bezrobocia.

W zestawieniu miejsc o najniższej relacji osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) do ogólnej liczby bezrobotnych wysoko uplasowały się polskie regiony: województwo śląskie zajęło drugie miejsce (12,5 proc.), a Warszawa - dziewiąte (17,6 proc.).

Bezrobocie w Polsce

Według danych Eurostatu na koniec 2018 roku bezrobocie w Polsce wynosiło 3,9 proc. (dane unijnego urzędu ze względu na odmienną metodologię różnią się od danych GUS, które wskazują na wyższą stopę bezrobocia - 5,9 proc.).

W poszczególnych regionach bezrobocie wg Eurostatu kształtowało się następująco:

Wielkopolskie - 2,2 proc.

Warszawa - 2,4 proc.

Małopolskie - 2,9 proc.

Lubuskie - 3,0 proc.

Pomorskie - 3,0 proc.

Opolskie - 3,2 proc.

Podlaskie - 3,2 proc.

Dolnośląskie - 3,3 proc.

Śląskie - 3,4 proc.

Zachodniopomorskie - 3,8 proc.

Kujawsko-pomorskie - 4,3 proc.

Łódzkie - 4,4 proc.

Warmińsko-mazurskie - 5,6 proc.

Mazowieckie - 5,7 proc.

Świętokrzyskie - 5,8 proc.

Lubelskie - 6,3 proc.

Podkarpackie - 6,5 proc.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis.pl