TVN24 Biznes | Ze świata

Tyle naprawdę kosztuje gospodarkę i środowisko plastik. Wyliczenia WWF

TVN24 Biznes | Ze świata

Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP
Jan Niedziałek o plastiku przyszłości
Jan Niedziałek o plastiku przyszłości
wideo 2/4
Jan Niedziałek o plastiku przyszłości

Rzeczywisty koszt plastiku dla środowiska i społeczeństwa jest co najmniej 10 razy wyższy niż jego cena płacona przez producentów pierwotnych tworzyw sztucznych - szacuje World Wildlife Fund. Przedstawiciele organizacji zauważają, że ten surowiec generuje znaczące koszty zewnętrzne. Wliczają się w nie koszty zdrowotne, koszty zagospodarowania odpadów i koszty, które generują odpady niezagospodarowane we właściwy sposób.  

Organizacja zauważa, że produkcja, użytkowanie i utylizacja tego materiału wywierają znaczny negatywny wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

"Koszty tego wpływu nie są uwzględniane w rynkowej cenie surowca 'dziewiczego' plastiku. Jak pokazuje nasz raport, koszt plastiku wyprodukowanego w 2019 roku wyniesie co najmniej 3,7 USD bilionów (+/- 1 bilion USD) w szacowanym okresie użytkowania. Obecnie globalne podejście do radzenia sobie z kryzysem tworzyw sztucznych nie uwzględnia konieczności pokrycia tych kosztów" - czytamy.

Wszyscy zapłacimy za plastik

"O ile nie zostaną podjęte pilne działania, społeczny koszt plastiku wyprodukowanego w 2040 roku w całym cyklu życia tego surowca może sięgnąć 7,1 biliona dolarów (+/- 2,2 biliona USD). Odpowiada to około 85 proc. globalnych wydatków na zdrowie w 2018 r. i stanowi kwotę większą niż PKB Niemiec, Kanady i Australii w 2019 roku łącznie. Wiele niezbędnych globalnych działań mających na celu rozwiązanie kryzysu plastikowego jest już podejmowanych, ale brak im niezbędnej skali, by napędzać zmiany systemowe" - napisano.

"Jednocześnie regulacyjne podejścia w różnych miejscach na świecie były niejednorodne i rozproszone. Brakuje zachęt do wdrażania zmian systemowych. Brakuje również wyników długoterminowych badań dotyczących wpływu plastiku na środowisko i na zdrowie" - czytamy.

"Zamiast przyjąć jako podstawę podejście oparte na cyklu życia, szereg dotychczas podejmowanych wysiłków dotyczył często tylko jednego etapu, produkcji plastiku, podczas gdy powinniśmy przyjrzeć się całemu cyklowi życia tworzyw sztucznych. Niektóre działania skoncentrowane były na zbyt wąskim polu, jak na przykład zakaz jednorazowych toreb plastikowych" - oceniają działacze organizacji.

- Transgraniczny charakter plastiku wymaga prawdziwie globalnej odpowiedzi, by skutecznie radzić sobie z kryzysem, obecnie zauważalny jest brak globalnej koordynacji działań. Co to oznacza że plastik jest transgraniczny? Zdarza się, że surowce wydobywane są w jednym kraju i eksportowane do kraju, w którym jest produkowany, następnie następuje eksport gotowego produktu, który jest używany w jednym kraju, a utylizowany w kolejnym. Utrudnia to prześledzenie i wycenę rzeczywistego wpływu tego surowca. Przedmiot często jest podzielony na różne kraje. Zanieczyszczenie plastikiem również nie jest ograniczone granicami państwowymi, ze względu na swoje parametry (lekkość) materiał ten migruje - jest niesiony przez prądy wodne i powietrzne, osiada na dnie morza - tłumaczy Ewa Chodkiewicz, Kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w WWF Polska. 

Autor:mp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości