"Kommiersant": Decyzja EBC korzystna dla Rosji

Większość Rosjan coraz uważniej liczy swoje ruble

Ogłoszony w czwartek przez Europejski Bank Centralny (EBC) program skupu aktywów jest dla pogrążającej się w głębokim kryzysie gospodarczym Rosji pierwszą od wielu miesięcy pozytywną wiadomością z rynków światowych - ocenia w piątek dziennik "Kommiersant".

Rosyjska gazeta wyjaśnia, że zakłada się, iż w najbliższych miesiącach kurs euro będzie spadać, a nominowane w dolarach dochody Rosji z eksportu - rosnąć.

Zwiększy się popyt na surowce?

"Kommiersant" przypomina, że w latach 2009-2014 w warunkach realizacji programu luzowania ilościowego (QE) w USA ceny surowców utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie. - Tezę o związku krachu cen ropy z zakończeniem luzowania ilościowego przez amerykański Fed podziela wielu ekonomistów - podaje dziennik.

"Kommiersant" podkreśla, że podobny program Unii Europejskiej w razie powodzenia może wesprzeć ceny surowców na świecie. Gazeta tłumaczy, że wzrost PKB w strefie euro zwiększy popyt na surowce. "Kommiersant" przypomina, że UE jest głównym rynkiem dla ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji.

Moskiewski dziennik zaznacza, że na razie są to jednak tylko przewidywania. - Każde niepowodzenie polityki QE w Unii Europejskiej uderzy w Rosję równie silnie, jak w samą UE, gdyż Federacja Rosyjska jest mocno uzależniona od eksportu do Unii - wskazuje. - Decyzja EBC jest szansą dla Rosji, którą sama Rosja w żaden sposób nie może sterować - konstatuje "Kommiersant".

EBC ogłosił w czwartek program skupu aktywów - obligacji państw strefy euro - o wartości 60 mld euro miesięcznie. Program, mający wesprzeć gospodarkę strefy euro, zostanie rozpoczęty w marcu i potrwa do końca września 2016 roku.

PKB Rosji zmniejszy się o 4,8 proc.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) prognozuje, że produkt krajowy brutto (PKB) FR w 2015 roku zmniejszy się o 4,8 proc. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przewiduje, że PKB Rosji w tym roku zmaleje o 3 procent.

Jako główną przyczynę recesji w Rosji obie instytucje wymieniają spadek cen ropy naftowej na świecie. W ocenie EBOiR taniejąca ropa zaostrzyła dawne problemy strukturalne Rosji; wzrosła też presja wynikająca z zachodnich sankcji.

Prognoza rządu Rosji na ten rok przewidują spadek jej PKB w granicach 3-5 procent. W 2014 roku PKB FR wzrósł o 0,4 proc., a w 2013 - o 1,3 proc.

Autor: pp / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości