Ułatwienie dla migrantów szukających pracy. "Skróci drogę do zatrudnienia"

Ze świata

Brytyjski socjal nie dla imigrantów. Zobacz, co stracą Polacy na WyspachTVN24 BiS
wideo 2/5

Komisja Europejska uruchomiła narzędzie, które ułatwi tworzenie profilu zawodowego migrantom z państw spoza Unii Europejskiej. Dzięki temu będą oni mieli większą szansę wejścia na unijny rynek pracy i integrację. Szacuje się, że obecnie na terenie UE przebywa legalnie 20 mln obywateli państw trzecich.

Nieprzypadkowo tzw. unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich uruchomione zostało właśnie we wtorek - w tym dniu wypada ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Uchodźcy.

Prezentacja dla pracodawcy

Przedstawione przez KE narzędzie to działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi migrantom spoza UE zaprezentowanie swojego wykształcenia, umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla pracodawców lub organizatorów szkoleń zawodowych. - Obecne realia pracy wymagają, aby wszyscy mieli możliwość pełnego wykorzystania swoich umiejętności na unijnych rynkach pracy. Nie można marnować talentów obywateli spoza UE. Nasze narzędzie do tworzenia profilu umiejętności ułatwi im zdobycie pracy, a jednocześnie umożliwi krajowym administracjom dobre zrozumienie umiejętności i kwalifikacji tych osób - oceniła komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen. Według niej dzięki temu organy te będą w stanie wykorzystać możliwości związane z integracją uchodźców, osób ubiegających się o azyl i pozostałych migrantów na rynku pracy, a także sprostać związanym z tym wyzwaniom.

- Będzie to korzystne dla wszystkich – dodała.

Zatrudnienie w UE

Celem unijnego narzędzia jest uniknięcie sytuacji, w której obywatele państw trzecich są zatrudniani poniżej swoich kwalifikacji albo kiedy ich umiejętności nie są dopasowane do oferowanego zatrudnienia. Narzędzie to ma pomóc zarówno osobom wykształconym, które być może potrzebują pomocy w uznaniu swoich kwalifikacji, jak i osobom gorzej wykształconym, które potrzebują dalszej nauki i szkoleń, aby zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Jak zapewniają unijni urzędnicy, „ułatwi to proces kojarzenia osób poszukujących pracy i wakatów”. - Zaproponowane przez nas narzędzie skróci drogę do zatrudnienia nowo przybyłych obywateli państw spoza UE, ponieważ sprawi, że ich indywidualne umiejętności staną się widoczne – powiedział komisarz UE ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Według unijnych urzędników integracja migrantów na unijnym rynku pracy jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed UE, zwłaszcza z uwagi na napływ uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Ponadto ze względu na starzejące się europejskie społeczeństwo UE potrzebuje wykwalifikowanych pracowników.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock