Węgry przed unijnym sądem. Pozew o ustawę o ziemi

Ze świata

Ustawa o obrocie ziemią jest jednym z punktów spornych między KE a prawicowym rządem Węgier premiera Viktora Orbana

Komisja Europejska pozwała w czwartek Węgry do sądu unijnego w związku z ich kontrowersyjnym ustawodawstwem dotyczącym obrotu gruntami rolnymi, ograniczającym prawa cudzoziemców, co - według Brukseli - stoi w sprzeczności ze "swobodą przepływu kapitałów" w UE.

"Komisja Europejska postanowiła przekazać do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Węgrom o naruszenie przepisów UE dotyczących praw inwestorów transgranicznych na terenach rolnych" - głosi komunikat KE. Ustawa o obrocie ziemią jest jednym z punktów spornych między KE a prawicowym rządem Węgier premiera Viktora Orbana.

Koniec kontraktów

Komisja Europejska, która stoi na straży traktatów i strzeże stosowania prawa unijnego, wielokrotnie domagała się wyjaśnień od władz w Budapeszcie w sprawie ustawy z grudnia 2013 roku, która - jak twierdzi - dyskryminuje inwestorów z innych państw unijnych. Inwestorzy ci, mający wcześniej 20-letnie umowy użytkowania wieczystego, zostali zmuszeni do zakończenia kontraktów po czteromiesięcznym okresie przejściowym, co naraziło ich na ogromne straty - pisze AFP.

PE znów zajmie się Polską. Sellin: Węgry to przeżywały przez kilka lat. Przeżyły i my też przeżyjemy

Autor: PMB/gry / Źródło: PAP