Ze świata

"W Unii nie może być pracowników drugiej kategorii". Sześć wyzwań stojących przed Europą

Ze świata

[object Object]
Juncker: w Unii nie moze być pracowników drugiej kategoriiTVN24 BiS
wideo 2/5

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym przemówieniu w Parlamencie Europejskim o stanie Unii Europejskiej kreślił wizje, jaką stawia przed Wspólnotą. Poruszył najbardziej palące kwestie, jak temat pracowników delegowanych, oddzielny budżet strefy euro, cyberbezpieczeństwo. Jak deklarował, "mamy dwa wybory, albo połączymy się we wspólnocie europejskiej, albo każdy wycofa się do swojego narożnika".

1. Wejście do strefy euro

Jak podkreślał szef KE, "jeżeli chcemy, żeby waluta euro bardziej łączyła niż dzieliła, musimy sprawić, żeby było to coś więcej niż tylko wspólna waluta kilku krajów."

Przypominał, że wszystkie "oprócz dwóch krajów członkowskich są zobowiązane i uprawnione do przyjęcia euro, gdy tylko spełnią warunki".

W tym kontekście, żeby umożliwić państwom wejście do eurozony, Juncker zaproponował stworzenie instrumentu przedakcesyjnego.

Jednak szef KE nie podał szczegółów dotyczących tego mechanizmu.

2. Prawa pracowników

Juncker zapowiadał utworzenie unijnego urzędu nadzoru prawa pracy. - W UE równych nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę, w tym samym miejscu, powinno przysługiwać to samo uposażenie - podkreślił szef Komisji.

- Do tego zmierzają propozycje KE dotyczące delegowania pracowników - mówił.

Podkreślał, że "musimy zapewnić, żeby wszystkie przepisy dotyczące mobilności pracowników były oparte na sprawiedliwych, prostych i skutecznych zasadach".

Jak tłumaczył, nowy urząd miałby zapewnić, że wszystkie zasady dotyczące delegowania pracowników są w UE przestrzegane.

W ocenie Junckera to "zupełnie absurdalne", że UE ma nadzór bankowy, a nie ma urzędu, który dbałby o równe zasady prawa pracy.

Jak zaznaczał w przemówieniu, "to są kwestie kontrowersyjne, sama KE pozostanie otwarta na kompromis, licząc na to, że ostateczne rozwiązanie pozostanie dobre dla UE i wyważone dla wszystkich państw członkowskich"

3. Rozwój przemysłu

Juncker wymieniał, jakie zadania stoją przed europejskim przemysłem. - Dzisiaj przedstawiamy nową strategię przemysłową dla Europy, która sprawi, że nas przemysł będzie mógł pozostać albo stać się nr 1 w świecie, jeżeli chodzi o innowacje, ucyfrowienie oraz dekarbonizację - mówił.

Zauważał, że przemysł jest istotny i zatrudnia ok. 32 mln pracowników.

W swojej wypowiedzi Juncker odniósł się przede wszystkim do branży motoryzacyjnej, która - w jego ocenie - jest bardzo ważna. - Jestem dumny z naszej branży motoryzacyjnej, ale jestem zszokowany, kiedy klienci są wprowadzani w błąd.

Nawiązał też do raczkującego rynku samochodów na prąd - Producenci powinni inwestować w samochody napędzane "czysta" energią, które będą samochodami przyszłości.

Jak dodawał: - KE zaprezentuje wkrótce rozwiązania prowadzące do ograniczenia emisji CO2 w transporcie.

4. Budżet strefy euro Juncker w przemówieniu podkreślił potrzebę powołania dodatkowego organu ds. finansów. - Potrzebujemy europejskiego ministra gospodarki i finansów, powinien koordynować wszystkie instrumenty finansowe UE. Nie opowiadam się za stworzeniem nowego urzędu, lecz za tym, żeby wiceprzewodniczący Komisji stał się przewodniczącym eurogrupy, on musi odpowiadać przed parlamentem - zaznaczał.Jednak uspokajał, że "nie potrzebujemy odrębnego budżetu strefy euro".

Szef KE mówił o potrzebie wzmacniania wspólnego rynku, co ma uczynić "obszar gospodarczo - walutowy lepszym". Zauważał, że obecnie eurozona jest stabilniejsza na wstrząsy, dzięki wdrożonym mechanizmom stabilizacyjnym.

5. Cyberbezpieczeństwo

Komisja Europejska proponuje utworzenie Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa, żebyśmy mogli lepiej bronić się przed cyberatakami - poinformował w Strasburgu przewodniczący Juncker.

- Jednym z priorytetów jest lepsza ochrona Europejczyków w sferze ucyfrowienia, cyberataki nie uznają żadnych granic, Komisja proponuje nowe narzędzia, tak by lepiej się bronić przed atakami - agencję cyberbezpieczeństwa - mówił.

- Europa nadal nie jest przygotowana na cyberataki. Ataki w cyberprzestrzeni są często bardziej niebezpieczne niż karabiny czy pociski - powiedział Juncker.

Zaznaczał, że w ciągu tego roku zarejestrowano ok. 4 tys. cyberataków, a 80 proc. firm deklaruje, ze padło ofiarą cyberprzestępców.

6. Wzrost gospodarczy

Juncker odniósł się też do stanu gospodarki Unii Europejskiej. Jak mówił "obecnie mamy piąty rok odbudowy gospodarczej, która wreszcie dosięga każdego spośród naszych państw członkowskich"

- Wzrost w UE przekroczył wzrost w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dwóch latach. Obecnie mamy ok. 2 proc. wzrostu i 2,2 proc. na poziomie unii monetarnej- dodawał.

Szef KE wskazywał też na poziom bezrobocia, które "jest najniższe od 9 lat". - 235 mln ludzi pracuje. To największe zatrudnienie w UE w historii - mówił.

Dodawał też, że krajom europejskim dzięki sprawnemu gospodarowaniu udało się obniżyć dług publiczny.

Jednak, w jego ocenie, UE nie może sobie przypisywać całych zasług w tym temacie, bo "ona pomagała w kreowaniu zmian".

Autor: ps/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości