Europa faworyzowała seniorów kosztem młodych rodzin. "Młode pokolenie może być stracone"

Ze świata

ShutterstockBruegel zwraca uwagę na podział międzypokoleniowy w europejskich społeczeństwach

Polityka cięcia deficytów budżetowych, choć w niektórych przypadkach nieunikniona, była w Unii Europejskiej przedwczesna. Młode pokolenie w niektórych krajach może być stracone - ocenia w środowym raporcie brukselski think tank ekonomiczny Bruegel.

Autorzy raportu są zdania, że polityka zaciskania pasa zwiększyła problemy społeczne.

Podział w Europie

- We wrażliwych krajach nie było alternatywy dla konsolidacji fiskalnej, ale w większości państw UE i w Unii jako całości konsolidacja była przedwczesna, gdy gospodarki były w fazie spowolnienia - napisano w raporcie.

Ekonomiści instytutu oceniają, że choć zmiany w opodatkowaniu sprzyjają tworzeniu miejsc pracy, to ciężar podatków ogółem jest regresywny, czyli w większym stopniu obciąża biedniejszych.

Bruegel zwraca uwagę na podział międzypokoleniowy w europejskich społeczeństwach.

- Wydatki na seniorów były faworyzowane względem wydatków na rodziny, dzieci czy edukację. Obecnie jest duże niebezpieczeństwo, że w kilku krajach członkowskich pokolenie będzie stracone - napisano w raporcie.

W ocenie instytutu ubóstwo, bezrobocie i polaryzacja między południem a północą Unii to wyzwania, przed jakimi obecnie stoi Europa. Zjawiska te, zdaniem ekonomistów Bruegla, mogą zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu w średnim i długim terminie.

Odpowiedź na kryzys

Autorzy raportu zalecają "odważne reformy strukturalne", a także lepsze wykorzystanie unijnych ram zarządzania gospodarczego, większe wsparcie popytu oraz rewizję systemów podatkowych i świadczeń społecznych, by ciężar "sprawiedliwie dzielił się między bogatych i biednych".

Z danych Eurostatu wynika, że w lutym stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w UE wyniosła 9,8 proc. Największe bezrobocie panuje w Grecji, gdzie stopa wynosi 26 proc., i w Hiszpanii - 23,2 proc.

Średnia stopa bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia w UE to 21,1 proc. W Grecji i Hiszpanii stopa bezrobocia wśród młodych przekracza 50 proc.

Polityka zmniejszania deficytów budżetowych była odpowiedzią państw UE na kryzys, który szczególnie mocno dotknął południe Europy. W strefie euro na koniec III kw. deficyt wyniósł 2,3 proc. PKB wobec 2,9 proc. PKB rok wcześniej. W UE deficyt w ciągu roku spadł do 2,9 proc. z 3,2 proc.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock