Umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą pod znakiem zapytania? Holendrzy boją się zobowiązań

Ze świata

Holandia chce od krajów UE jasnych ograniczeń ws. umowy z Ukrainą

Premier Holandii Mark Rutte chce, by przywódcy państw UE zadeklarowali, że umowa stowarzyszeniowa UE-Ukraina nie wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami w sferze finansów i bezpieczeństwa oraz nie daje Ukraińcom prawa do życia i pracowania w UE - podał Reuters.

Agencja powołuje się na projekt decyzji, który został przygotowany przez władze Holandii w celu uzyskania poparcia przez pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej na szczycie unijnym w czwartek.

Czego oczekuje Holandia?

W dokumencie tym unijni przywódcy mieliby podkreślić, że umowa stowarzyszeniowa między Unią a Ukrainą "nie zawiera zobowiązań ze strony UE lub państw członkowskich do zapewnienia gwarancji zbiorowego bezpieczeństwa lub innej formy pomocy lub wsparcia wojskowego dla Ukrainy". Ponadto zostałoby podkreślone, że umowa nie zapewnia obywatelom Ukrainy "prawa do mieszkania i swobodnego świadczenia pracy" na terytorium UE, a także "nie wymaga żadnego dodatkowego wsparcia finansowego" ze strony UE na rzecz Ukrainy. Zaznacza się również, że walka z korupcją na Ukrainie jest kluczowa dla pogłębiania relacji między Kijowem a Wspólnotą.

Odmowa poparcia dla holenderskiego dokumentu ze strony pozostałych krajów członkowskich zagroziłaby historycznemu porozumieniu, które zakłada silniejsze stosunki polityczne i handlowe między UE a Ukrainą, by umocnić prozachodnie i prodemokratyczne aspiracje tego państwa oraz oddalić Kijów od sfery wpływów Rosji - podkreśla Reuters.

Dla uspokojenia wyborców

Holandia jako jedyny kraj UE nie ratyfikowała dotąd umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. W kwietniu umowę odrzuciło w niewiążącym referendum prawie dwie trzecie Holendrów, zaniepokojonych ewentualnymi kosztami związanymi z realizacją tego porozumienia. Umowa prowizorycznie weszła w życie, mimo braku ratyfikacji przez Holandię. Rutte, który nie chce odrzucenia umowy, próbuje znaleźć kompromisowe rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwa jej ratyfikacja. Żadna z rzeczy wymienionych w projekcie decyzji nie została zawarta w umowie stowarzyszeniowej, ale rząd Holandii domaga się jednoznacznego wykluczenia tych postulatów, by uspokoić wyborców w kraju - zauważa Reuters.

Zobacz: Spotkanie Komisji NATO-Ukraina (Film z 07.12.2016)

Autor: azb/gry / Źródło: PAP