Większości hiszpańskich gmin grozi likwidacja. Wyludniają się

Ze świata

Hiszpania. Przyciaga turystów i bije kolejne rekordyTVN24 BiS
wideo 2/3

Większości hiszpańskich gmin grozi likwidacja z uwagi na kurczącą się liczbę ludności. W 61,3 proc. wszystkich wspólnot tego typu mieszka już mniej niż 1000 osób.

Z opublikowanego w poniedziałek komunikatu rządowej agendy Wyzwanie Demograficzne (RD) wynika, że zjawisko wyludniania się hiszpańskich gmin oddziałuje negatywnie nie tylko na poszczególne regiony, ale na cały kraj.

Wyzwanie demograficzne

Jak poinformowała szefowa RD, Edelmira Barreira, kierowana przez nią instytucja utworzyła w ostatnich tygodniach międzyresortowy zespół ds. koordynacji polityki demograficznej Hiszpanii, w którego pracach biorą udział przedstawiciele samorządów terytorialnych tego kraju. Nowy podmiot ma podjąć działania służące zahamowaniu procesu kurczenia się populacji na prowincji. Według Barreiry wyludniające się hiszpańskie gminy, którym grozi likwidacja, potrzebują szybkich inicjatyw ze środków unijnych, aby powstrzymać negatywne zjawisko. Jednym z działań ma być upowszechnianie na prowincji internetu. Z danych RD oraz Federacji Gmin i Prowincji Hiszpanii (FEMP) wynika, że już 61,3 proc. ze wszystkich 8125 gmin w Hiszpanii liczy mniej niż tysiąc mieszkańców. Oznacza to, że w gminach tych żyje zaledwie 3,1 proc. populacji tego kraju.

Przyrost naturalny

Według kierownictwa FEMP zjawisko wyludniania się hiszpańskich gmin jest efektem niskiego przyrostu naturalnego i braku pracy na prowincji. Szacuje się, że już w 17 prowincjach Hiszpanii odsetek gmin mających poniżej 1000 mieszkańców przekracza 70 proc. Wśród nich dominują prowincje środkowej oraz północno-wschodniej części kraju, w szczególności: Soria, Burgos, Avila, Segowia, Valladolid, Palencia, La Rioja, Teruel oraz Saragossa. Według szacunków Krajowego Urzędu Statystycznego w Madrycie (INE), w Hiszpanii szybko przybywa też gmin, w których żyje poniżej 100 mieszkańców. O ile w 2000 r. było ich 358, o tyle obecnie jest już około 1300.

Ludność Hiszpanii

Najbardziej zaludnionymi wspólnotami autonomicznymi Hiszpanii są obecnie Andaluzja, Katalonia, Madryt oraz Walencja. Żyje tam łącznie ponad 27 mln osób, czyli blisko 60 proc. wszystkich mieszkańców Hiszpanii. Wyludnianiu się gmin towarzyszy wzrost liczby ludności Hiszpanii. 2016 rok był pierwszym od 2011 rokiem, kiedy ogólna liczba mieszkańców w tym kraju wzrosła o 0,19 proc. do poziomu 46,5 mln.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: archiwum prywatne