Bruksela nałożyła karę na General Electric. "Dokładne informacje są niezbędne"

Ze świata

Kowalczyk o energetyce wiatrowej: nie jest stabilnatvn24
wideo 2/4

Komisja Europejska nałożyła w poniedziałek 52 miliony euro grzywny na amerykański koncern General Electric (GE) za przekazanie nieprawidłowych informacji w sprawie przejęcia spółki LM Wind.

- Dokładne informacje są niezbędne, aby Komisja mogła podejmować decyzje o konkurencji w oparciu o fakty. Grzywna nałożona dzisiaj na General Electric jest dowodem na to, że Komisja bierze na poważnie naruszenie zobowiązania firm do dostarczania nam prawidłowych informacji - powiedziała komisarz Margrethe Vestager, która w KE jest odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Przejęcie LM Wind

11 stycznia 2017 roku GE powiadomiło Komisję o planowanym przejęciu duńskiej firmy produkującej łopaty wirnikowe dla energetyki wiatrowej LM Wind. W zgłoszeniu tym GE oświadczyło, że nie ma w ofercie turbiny wiatrowej o wyższej mocy niż 6 megawatów. Jednak na podstawie zgromadzonych informacji Komisja stwierdziła, że GE jednocześnie oferuje klientom turbinę wiatrową o mocy 12 megawatów. W rezultacie 2 lutego 2017 roku GE wycofało zgłoszenie nabycia LM Wind, a 13 lutego 2017 roku koncern ponownie zgłosił tę samą transakcję, tym razem z pełną informacją o swoim przyszłym projekcie. 20 marca 2017 roku Komisja zatwierdziła planowane przejęcie. 6 lipca 2017 roku Komisja skierowała do GE swoje zastrzeżenia, wskazując, że koncern naruszył obowiązki proceduralne, wynikające z rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Poniedziałkowa decyzja nie ma wpływu na zatwierdzenie transakcji przez Komisję.

Kara dla Facebooka

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie połączeń Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 1 procent łącznego obrotu przedsiębiorstw, które umyślnie lub w wyniku zaniedbania przekazują Komisji błędne lub wprowadzające w błąd informacje. Ustalając kwotę grzywny, Komisja bierze pod uwagę charakter, wagę i czas trwania naruszenia, a także wszelkie okoliczności łagodzące i obciążające. To drugi przypadek, w którym Komisja nałożyła grzywnę na przedsiębiorstwo za dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji od momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. W maju 2017 roku karę w wysokości 110 milionów euro otrzymał Facebook, który dostarczył Brukseli niedokładne informacje podczas postępowania z 2014 roku w sprawie dotyczącej przejęcia aplikacji WhatsApp.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock