30 miliardów na ratowanie strefy euro. Propozycja Komisji Europejskiej

Ze świata

Zmiany w budżecie Unii Europejskiej tvn24bis
wideo 2/5

Komisja Europejska zaproponowała, by w nowym budżecie unijnym znalazł się fundusz ratunkowy dla krajów strefy euro. Fundusz, warty 30 miliardów euro i oparty na pożyczkach gwarantowanych unijnym budżetem, ma pomagać krajom eurolandu w kryzysie. Komisja w czwartek zaproponowała też przyznanie Polsce ponad 12 milionów euro. Pieniądze mają być przeznaczone na wydatki związane z ubiegłorocznymi nawałnicami.

Specjalny fundusz dla strefy euro ma pomóc gospodarkom eurolandu w szybkiej odbudowie gospodarczej, jeśli dotknięte zostaną kryzysem. Jest otwarty także dla krajów, które przystąpiły do mechanizmu kursów walutowych ERM II, który jest przedsionkiem akcesji do strefy euro. Fundusz będzie w stanie uruchomić pożyczki o wartości do 30 mld euro.

Zasady funduszu ratunkowego

W praktyce dotknięty zawirowaniami gospodarczymi kraj strefy euro będzie mógł raz na rok zwrócić się po pożyczkę. KE następnie zweryfikuje, czy kraj spełnia kryteria pomocowe i czy rzeczywiście ucierpiał na skutek kryzysu.

Jeśli Komisja wyrazi zgodę na pożyczkę, jednocześnie podejmie decyzje o jej warunkach, takich jak: wysokość i okres spłaty. Następnie w imieniu UE pożyczy odpowiednią sumę od instytucji finansowych i przekaże je państwu na tych samych warunkach, na których otrzymała je z rynku. Budżet unijny będzie gwarancją dla wierzycieli, że pożyczka zostanie spłacona. Pożyczone w ten sposób środki kraje będą musiały przeznaczyć na inwestycje publiczne.

Pieniądze na reformy

Inna propozycja Komisji Europejskiej zakłada, że w budżecie UE na lata 2021-2027 znajdzie się program wsparcia reform dla krajów Wspólnoty. Program ma zapewnić wsparcie finansowe i techniczne wszystkim państwom członkowskim UE, które chcą wprowadzać w życie reformy modernizujące ich gospodarki. Mogą one dotyczyć rynku pracy, edukacji, systemów podatkowych, rynków kapitałowych, otoczenia biznesu, a także inwestycji w kapitał ludzki i reform administracji publicznej. Na ten cel KE chce przeznaczyć 25 mld euro.

12 milionów dla Polski

W czwartek Komisja Europejska zaproponowała przyznanie Polsce 12,2 mln euro. Pieniądze mają być przeznaczone na wydatki związane z ubiegłorocznymi nawałnicami. Żywioł zniszczył wówczas tysiące hektarów lasów i blisko 3,5 tys. domów mieszkalnych. W wyniku nawałnic zginęło 6 osób.

"Kwota 12,2 mln euro może zostać wykorzystana na pokrycie części wydatków związanych z oczyszczeniem zniszczonych lasów, usunięciem powalonych drzew z dróg i torów kolejowych oraz na pomoc w odnowieniu uszkodzonej infrastruktury" - podała Komisja.

Poza Polską, Komisja zaproponowała też 17 mln euro dla Litwy i 2,2 mln euro dla Bułgarii na pokrycie kosztów obudowy infrastruktury po opadach i powodziach z 2017 roku oraz 2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos, która w ubiegłym roku była dotknięta trzęsieniem ziemi.

Autor: sta / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock