Plany odbudowy 12 krajów zostały ostatecznie zatwierdzone

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Kiedy zostanie zatwierdzony polski plan odbudowy? Waldemar Buda odpowiada
Kiedy zostanie zatwierdzony polski plan odbudowy? Waldemar Buda odpowiadaPolskie Radio
wideo 2/4
Polskie RadioKiedy zostanie zatwierdzony polski plan odbudowy? Waldemar Buda odpowiada

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) zatwierdziła ostatecznie krajowe plany odbudowy 12 krajów Unii Europejskiej. Otwiera to drogę do wypłaty tym państwom środków z Funduszu Odbudowy. Plan przedstawiony przez Polskę nie został jeszcze zatwierdzony.

Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy otrzymały zielone światło na wykorzystanie unijnych środków z odbudowy i zwiększania odporności, by wzmocnić swoje gospodarki i przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19.

Przyjęcie wspomnianych decyzji przez Radę oznacza, że wymienione państwa członkowskie mogą już podpisywać umowy o dotacje i pożyczki. Nie wszystkie kraje przesłały do Brukseli Krajowe Plany Odbudowy. Jak przekazał Maciej Sokołowski, korespondent TVN24 w Brukseli, w tym gronie są Bułgaria i Holandia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Rada ECOFIN jest jedną z 10 formacji Rady UE. Członkami Rady ECOFIN są ministrowie gospodarki i finansów ze wszystkich państw członkowskich. Polskę reprezentuje minister finansów.

"Ma wzmocnić europejską odbudowę gospodarczą"

Słoweński minister finansów Andrej Szircelj powiedział, że "unijna pomoc finansowa z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (pula 672,5 mld euro - red.) ma wzmocnić europejską odbudowę gospodarczą poprzez wspieranie reformatorskich i inwestycyjnych przedsięwzięć państw członkowskich".

- Działania zatwierdzone w planach krajowych koncentrują się na sześciu priorytetach polityki, wskazanych w rozporządzeniu tworzącym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dziedziny te to między innymi transformacja ekologiczno-cyfrowa, inteligentny, trwały i inkluzywny wzrost oraz spójność społeczno-terytorialna - wyjaśnił. Słowenia od lipca sprawuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Z myślą o odbudowie i wzmocnieniu odporności UE poszczególne państwa członkowskie planują np. dekarbonizację przemysłu, renowację budynków, cyfryzację administracji państwowej czy zmianę kwalifikacji pracowników.

Fundusz Odbudowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest centralną częścią pakietu Next Generation EU, mającego ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie z Instrumentu, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy i zwiększania odporności.

Po otrzymaniu planu Komisja ma dwa miesiące na jego ocenę (o ile nie uzgodniła z państwem członkowskim przełożenia terminu) i na zaproponowanie Radzie decyzji wykonawczej w sprawie zatwierdzenia planu. Następnie Rada ma cztery tygodnie na przeanalizowanie projektu decyzji. Gdy Rada decyzję przyjmie, państwa członkowskie mogą zacząć podpisywać z Komisją dwustronne umowy o finansowaniu i w ciągu dwóch miesięcy otrzymać uzgodnione zaliczki.

Polska

W poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział, że kwestie robocze, techniczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zostały uzgodnione, a temat zatwierdzenia planu przez Komisję Europejską mamy "właściwie zamknięty".

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości