Potężne straty francuskiego przewoźnika. "Ten strajk poważnie zakłóca życie"

Ze świata

Gilbert Bochenek/Wikipedia CC BY 3.0Koleje SNCF oszacowały straty z powodu strajku na ponad 600 mln euro

Straty z powodu strajku przeciwko reformie emerytalnej wynoszą już ponad 600 milionów euro - poinformował w poniedziałek prezes francuskich kolei państwowych SNCF Jean-Pierre Farandou. W nagraniu do pracowników wzywał do przerwania protestu.

- Straciliśmy około 600 milionów euro, nie licząc rekompensat dla podróżnych i spedytorów - powiedział Farandou w nagraniu wideo skierowanym do pracowników SNCF.

Firma jest jednym z największych pracodawców w kraju, zatrudniającym około 150 tys. osób.

SNCF szacuje wysokość utraconych zysków na około 20 mln euro za każdy dzień strajku. Dodatkowo firma będzie musiała wypłacić różnego rodzaju rekompensaty podróżnym i władzom subsydiującym lokalne połączenia, a także ponieść koszty generowane przez transport zastępczy, który został uruchomiony dla podróżnych w czasie strajku.

W 2018 roku strajki kosztowały firmę około 890 mln euro, pogarszając jej sytuację finansową. Dług SNCF sięga obecnie ponad 55 mld euro.

"Szanuję argumenty strajkujących"

Państwo francuskie zamierza przejąć część długu francuskiego przewoźnika. W 2020 r., aby sfinansować potrzeby budżetowe SNCF oraz innych publicznych podmiotów, wyemituje 205 mld euro długu średnio- i długoterminowego.

- Ten strajk poważnie zakłóca życie Francuzów, wpływa na gospodarkę naszego kraju i szkodzi naszemu biznesowi - podkreślał w nagraniu Farandou, który pełni funkcję prezesa firmy od listopada 2019 roku.

- Szanuję argumenty strajkujących – mówił, dziękując tym, którzy pracują mimo strajku. - Chciałbym jednak, aby wszyscy byli świadomi korzyści wiążących się z przejściem z obecnego systemu emerytalnego na nowy, zreformowany system – podkreślił.

- Przypominam, że nowy system nie dotyczy 58 procent pracowników kolei, w tym trzech na czterech maszynistów. Chciałbym przypomnieć, że w przypadku etatowych pracowników kolei przejście będzie bardzo stopniowe, a metody obliczania ich emerytur dadzą wynik bardzo zbliżony do obecnego systemu – podkreślał Farandou.

Koszt emerytur wypłacanych pracownikom SNCF to około 3,5 mld euro rocznie.

Przed strajkiem w 2019 roku obroty firmy wzrosły o około 2,2 proc., a według siedmioletniego planu naprawczego zysk operacyjny w kolejnych latach miał wzrosnąć o 60 proc. W kolejnych latach SNCF planuje duże inwestycje w wysokości około 80 mld euro, ma jednak stopniowo zmniejszyć swój dług do 25 mld euro. Oczekuje się, że trwający od miesiąca strajk wymusi korektę planu oddłużania firmy.

Reforma emerytalna

Rząd planuje pozostawić minimalny wiek przejścia na emeryturę na poziomie 62 lat, ale chcąc zachęcić Francuzów do dłuższej pracy, ustalił tzw. preferowany wiek przejścia na emeryturę na 64 lata.

Reforma ma też zlikwidować wszelkie specjalne systemy, które pozwalają na wcześniejsze przejście na emeryturę, niektórym pracownikom już w wieku 50 lat.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Gilbert Bochenek/Wikipedia CC BY 3.0