Stopy procentowe w USA w górę. "Gospodarka jest mocna"

Ze świata

Prezydent Trump o dwustronnych relacjach Polska-USATVN24, AP
wideo 2/5

Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do 2,0-2,25 procent - podano w komunikacie. Bankierzy z Fed utrzymali prognozy czterech podwyżek stóp w całym 2018 roku oraz kolejnych trzech w 2019 roku. Fed usunął z komunikatu ocenę prowadzonej polityki monetarnej jako "akomodacyjnej", czyli dostosowywanej do sytuacji w gospodarce.

Środowa decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie. To ósma w cyklu, rozpoczętym w grudniu 2015 r., i trzecia w 2018 r. podwyżka fed funds. Fed usunął w środę z komunikatu stwierdzenie, iż polityka monetarna jest "akomodacyjna". W zapiskach z dwóch ostatnich posiedzeń Rezerwy znajdowały się fragmenty sugerujące, że w niedługim czasie Fed może zmienić ocenę prowadzonej polityki na neutralną dla aktywności w gospodarce. W podobnym tonie wypowiedział się w czerwcu prezes Fed Jerome Powell.

Powell: gospodarka jest mocna

- Usunięcie oceny polityki jako akomodacyjnej nie sygnalizuje jakiejkolwiek zmiany w ścieżce polityki (monetarnej - red.). Jest to natomiast sygnał, że polityka rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wciąż oczekujemy (...) dalszych stopniowych podwyżek stóp procentowych, i to oczekiwanie znajduje odzwierciedlenie w projekcjach - powiedział Powell. Jego zdaniem, gospodarka USA rozwija się dobrze, co odzwierciedla środowa decyzja o kolejnej podwyżce stóp procentowych. - Gospodarka jest mocna. Gospodarka rozwija się w zdrowym tempie. Liczba pracujących stabilnie rośnie, podobnie jak płace. Inflacja jest niska i stabilna - powiedział - Stopy procentowe pozostają niskie, a ja i moi koledzy wierzymy, że stopniowy powrót do normalności pomoże utrzymać gospodarkę mocniejszą na dłużej. (...) Dzisiejsza decyzja odzwierciedla siłę, jaką widzimy w gospodarce - dodał. - Ogólny obraz wzrostu pozostaje sprzyjający - ocenił Powell. - Polityka fiskalna wspiera gospodarkę, a ciągły przyrost miejsc pracy prowadzi do wzrostu dochodów i zaufania - dodał.

Prognoza

Członkowie Rezerwy utrzymali w środę prognozę czterech podwyżek stóp procentowych w całym 2018 r. oraz kolejnych trzech w 2019 r. Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. utrzymała się na poziomie 2,375 proc. Mediana na koniec 2019 r. również pozostała bez zmian i wynosi 3,125 proc. Na 2020 r. mediana także bez zmian - na poziomie 3,375 proc. Fed po raz pierwszy przedstawił prognozy na 2021 r. - na koniec tego okresu mediana stopy fed funds ma wynieść 3,375 proc. Mediana prognozy długoterminowej stopy procentowej wzrosła do 3,0 proc. z 2,875 proc.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP