Jest decyzja Fed. Rynki zareagowały natychmiast

Ze świata


Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o podwyższeniu głównej stopy procentowej do 0,75-1,00 procenta z 0,50-0,75 procenta - poinformował Fed po zakończeniu posiedzenia.

"W związku z realną oraz oczekiwaną sytuacją inflacyjną oraz na rynku pracy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zdecydował się podnieść docelowy przedział dla stopy funduszy federalnych do 0,75-1,00 proc." - napisano w komunikacie Fed, wydanym po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Decyzji sprzeciwił się Neel Kashkari z Fed Minneapolis, który opowiadał się za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Inflacja wzrosła w ostatnich kwartałach, i zbliżyła się do długoterminowego 2-proc. celu FOMC; po wyłączeniu cen żywności i energii, inflacja uległa niewielkiej zmianie i pozostawała ciągle nieco poniżej 2 proc." - dodano.

Cel "symetryczny"

W ocenie Fed, wraz ze stopniowym dopasowaniem polityki monetarnej, aktywność w gospodarce będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie, sytuacja na rynku pracy ulegnie dalszej poprawie, a inflacja ustabilizuje się w okolicach 2 proc. w średnim terminie. Poprzednio napisano, iż inflacja "wzrośnie" do 2 proc. Fed w komunikacie, tak jak to czynił po poprzednich posiedzeniach, stwierdził iż oczekuje, że „warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”. Oznacza to, iż z komunikatu przed słowem "stopniowe" wykreślono słowo "tylko". W ocenie Fed, stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach uległa niewielkim zmianom, wydatki gospodarstw domowych rosły w umiarkowanym tempie, a inwestycje przedsiębiorstw w środki trwałe nieco wzrosły.

Kolejna podwyżka?

Fed nie odniósł się w komunikacie do ewentualnego terminu kolejnej podwyżki. W komunikacie po posiedzeniu napisano, podobnie jak na przełomie stycznia i lutego, że dalszej poprawie uległa sytuacja na rynku pracy w USA. „Informacje otrzymane przez FOMC od ostatniego posiedzenia w grudniu wskazują, że rynek pracy w dalszym ciągu ulegał wzmocnieniu, a aktywność gospodarcza nadal rozwijała się w umiarkowanym tempie” – napisano w komunikacie Fed. Fed nie zmienił brzmienia fragmentu komunikatu dotyczącego polityki sumy bilansowej i nadal zamierza reinwestować zapadające aktywa z powrotem w sumę bilansową, aż normalizacja polityki monetarnej będzie "trwać już jakiś czas".

Nowe projekcje

Fed podał najnowsze projekcje oczekiwań względem poziomu stóp procentowych oraz szacunki inflacji i PKB w najbliższych latach. Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2017 r. pozostała bez zmian względem grudnia na poziomie do 1,375 proc. i sugeruje jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych o 25 pb przez Fed w bieżącym roku. Mediana przewidywań względem poziomu stóp na koniec 2018 r. również się nie zmieniła i wynosi 2,125 proc., co oznacza, iż członkowie Fed oczekują 3 podwyżek stóp o 25 pb w 2018 r. Mediana przewidywań względem poziomu stóp na koniec 2019 r. wzrosła natomiast do 3,0 proc. z 2,875 proc., co sugeruje, iż członkowie Fed oczekują 3 podwyżek stóp w 2019 r. W ocenie członków Fed, długoterminowa stopa procentowa powinna wynosić 3,0 proc. W grudniu oczekiwano tyle samo. Mediana prognoz członków Fed co do wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych w 2017 r. pozostała bez zmian na poziomie 2,1 proc. Mediana szacunków dynamiki PKB w 2018 r. wzrosła do 2,1 proc. z 2,0 proc. Mediana projekcji na 2019 r. pozostała bez zmian z 1,9 proc. W długim terminie Fed oczekuje, iż gospodarka USA będzie rosnąć w tempie 1,8 proc. Nie zrewidowano również prognozy bezrobocia w USA. Mediana szacunków Fed wciąż zakłada, iż stopa bezrobocia w latach 2017-19 wyniesie 4,5 proc. rocznie. W długim terminie Fed oczekuje bezrobocia na poziomie 4,7 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż szacowano w grudniu.

Reakcja rynków

Nowojorskie giełdy zareagowały natychmiastowo na komunikat Fed. Dow Jones Industrial Average poszybował o 92 punkty zatrzymując się na 20 929 podczas popołudniowego handlu.

Na decyzję Fed zareagowały także waluty. Amerykański dolar osłabił się. Od początku dzisiejszego handlu notowania na parze EURUSD wzrosły o 0,94 proc., natomiast na parze GBPUSD o 1,17 proc.

Autor: ag / Źródło: PAP