Oto dziesięć najbardziej wpływowych kobiet polskich finansów

Ze świata

Judyta Papp CC BY SA Wikipedia, ING, mbankNajbardziej wpływowe kobiety polskich finansów

Kobiety, którym warto powierzyć swoje pieniądze. Instytut Innowacyjna Gospodarka przygotował raport „Kobiety w finansach" i wybrał dziesięć tych najbardziej wpływowych. Wśród nich: wiceminister finansów, prezesi banków, dyrektorzy, członkowie zarządu.

Instytut nie przyznał konkretnego miejsca, wyłącznie wybrał dziesięć najbardziej wpływowych kobiet.

Ranking stworzono na podstawie wskazań respondentów instytucji finansowych. Powstał w ramach raportu „Kobiety w finansach", prezentującego listę 200 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora finansowego.

TOP 10 kobiet polskiego sektora finansowego tworzą:

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Warszawy oraz była prezes Narodowego Banku Polskiego. Od 2000 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, a w listopadzie 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Danuta Huebner

Danuta HuebnerEuropean Parliament

Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz była unijna komisarz ds. polityki regionalnej.

Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkole Głównej Handlowej. W 1992 roku z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Lidia Jabłonowska-Luba

Od 12 kwietnia 2013 roku wiceprezes zarządu mBank S.A. Absolwentka Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeszłości pracowała w Grupie KBC, jako wiceprezes Zarządu Kredyt Banku oraz Doradca Prezesa Warta S.A. Nadzorowała Pion Finansów i Ryzyka.

Następnie pracowała w Brukseli na stanowisku Starszego Dyrektora Generalnego Grupy KBC, a w jej kompetencjach było zarządzanie oraz proces restrukturyzacji ryzyka w całej Grupie. Jablonowska-Luba pracowała również w Citigroup.

Małgorzata KołakowskaING

Małgorzata Kołakowska

Prezes zarządu ING Bank Śląski S.A. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkole Głównej Handlowej. W 2014 roku skończyła także Advanced Managment Program na Harvard Business School.

W sektorze bankowym pracuje od 1993 roku.

W przeszłości pracowała m.in. jako dyrektor finansowy w McDonald's Polska. W latach 2001-2006 pełniła funkcję dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Izabela Leszczyna

Izabela Leszczynamf.gov.pl

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki.

Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych oraz Ochrony Finansów Publicznych.

Małgorzata O'Shaughnessy

Dyrektor zarządzająca Regionem Europy Środkowo-Wschodniej w VISA Europe. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkole Głównej Handlowej.

O'Shaughnessy koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 roku. Od 1995 roku pełni funkcję dyrektor generalnej Visa w Polsce.

Iwona Sroka

Prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA) oraz członek Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polski.

Sroka pełni ponadto funkcję wiceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącej Platformy Finansowej Pracodawców RP.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska

Dyrektor ds. Instytucji Finansowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Advanced European Studies w College of Europe w Brugii.

Stańczak-Wuczyńska zarządza zespołem EBOR w Londynie i lokalnych biurach Baku, realizując politykę wspierania i finansowania sektora bankowego w 13 krajach Europy Centralnej i Południowej, w których operuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Jest odpowiedzialna za inwestycje kapitałowe i dłużne w sektorze bankowym, transakcje rynku kapitałowego i programy unijne dla Ministerstwa Skarbu Państwa w bankach.

Wcześniej pracowała w Credit Lyonnaise oraz ABN Amro.

Katarzyna Zajdel-Kurowska

Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności metod ilościowych.

Powołana na stanowisko członka zarządu Narodowego Banku Polskiego 2 kwietnia 2013 roku. Wcześniej pełniła stanowisko głównego ekonomisty i dyrektora zespołu analiz na region Europy Centralnej i Wschodniej w Citibank Handlowym.

W latach 2007-2009 pełniła funkcję wiceminister finansów. Odpowiadała za zarządzanie długiem publicznym, poręczeniami, gwarancjami, polityką finansową i analizami, rozwojem rynków finansowych oraz współpracą z zagranicą.

Helene Zaleski

Przewodnicząca rady nadzorczej Alior Bank S.A. W radzie nadzorczej reprezentuje inwestora Grupę Carlo Tassara. W 1989 roku uzyskała dyplom statystyka o specjalizacji rachunkowość i statystyka ubezpieczeniowa w Instytucie Statystyki Uniwersytetu Paryskiego im. Pierre'a i Marii Curie.

W latach 1990-1994 pracowała w AGF Ubezpieczenia Życie, filii AGF w Polsce, a później przez cztery lata pełniła funkcję doradcy zarządu Carlo Tessara S.p.A.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Judyta Papp CC BY SA Wikipedia, ING, mbank