Unijny limit cen gazu. Jest stanowisko Komisji Europejskiej

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP, Reuters
Wicepremier Jacek Sasin o zapasach węgla i gazu (wypowiedź z 28 września 2022)
Wicepremier Jacek Sasin o zapasach węgla i gazu (wypowiedź z 28 września 2022)TVN24
wideo 2/4
TVN24Wicepremier Jacek Sasin o zapasach węgla i gazu

Komisja Europejska ostrzegła kraje Unii Europejskiej, że wprowadzenie limitu cen gazu może być trudne do realizacji i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Takie rozwiązanie zaproponowało wcześniej 15 państw członkowskich.

"Ustalenie odpowiedniego pułapu byłoby trudnym zadaniem ze względu na dynamikę rynku wewnętrznego i globalnego oraz pociągałoby za sobą ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw" - stwierdziła Komisja Europejska w dokumencie analizującym różne opcje, które UE mogłaby rozważyć w celu ograniczenia wzrostu cen energii. Fragment dokumentu cytuje Agencja Reutera.

Propozycja unijnego limitu cen gazu

Grupa 15 krajów, w tym Francja, Włochy, Hiszpania i Polska, we wtorek wezwała KE do zaproponowania limitu cenowego dla wszystkich hurtowych transakcji gazowych.

W liście, który widziała Polska Agencja Prasowa, ministrowie ds. energii tych krajów podkreślają, że kryzys energetyczny, panujący od jesieni ubiegłego roku, pogłębił się i obecnie powoduje niemożliwą do utrzymania presję inflacyjną, która mocno uderza w gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

"Doceniamy wysiłki Komisji i środki, które zaproponowała, aby stawić czoło kryzysowi. Ale musimy jeszcze zająć się najpoważniejszym problemem ze wszystkich: hurtową ceną gazu ziemnego. Limit cenowy, którego domagała się od początku coraz większa liczba państw członkowskich, jest jedynym środkiem, który pomoże każdemu państwu członkowskiemu złagodzić presję inflacyjną, zarządzać oczekiwaniami i zapewnić ramy na wypadek potencjalnych zakłóceń podaży oraz ograniczyć dodatkowe zyski w sektorze" - wskazali.

"Limit jest priorytetem"

Zdaniem ministrów limit powinien być stosowany wobec wszystkich transakcji hurtowych dotyczących gazu ziemnego, zamiast ograniczać się do importu.

"Można go zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw i swobodny przepływ gazu w Europie, jednocześnie realizując nasz wspólny cel, jakim jest zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Limit ten jest priorytetem i może być uzupełniony propozycjami wzmocnienia nadzoru finansowego nad rynkiem gazu i opracowania alternatywnych wskaźników cenowych dla cen gazu w Europie" - napisano w liście.

Ministrowie wezwali KE do przedstawienia propozycji i przedyskutowania jej na nadzwyczajnej Radzie ds. Energii w Brukseli w najbliższy piątek, 30 września, a następnie do jak najszybszego przedstawienia projektu legislacyjnego.

Pod listem, oprócz Polski, podpisały się: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.

Przeciwko temu rozwiązaniu występują jednak Niemcy, Holandia i Dania.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, Reuters

Pozostałe wiadomości