TVN24 Biznes | Ze świata

Dwa nowe kraje bliżej euro. Pozostały "ostatnie kroki"

TVN24 Biznes | Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
PAP

Lew bułgarski i chorwacka kuna zostały włączone do mechanizmu kursu walutowego ERM II - poinformowała w piątek Komisja Europejska. Jak podkreślono, to kamień milowy w dążeniach Bułgarii i Chorwacji do wejścia do strefy euro, które może nastąpić w 2023 roku.

Oba państwa muszą teraz uczestniczyć w mechanizmie bez poważnych napięć, a zwłaszcza bez dewaluacji kursu ich walut względem euro, przez co najmniej dwa lata, zanim będą mogły zakwalifikować się do przyjęcia wspólnej waluty.

"Euro jest namacalnym symbolem europejskiej jedności, dobrobytu i solidarności. Ta decyzja uznaje ważne reformy gospodarcze podjęte już przez Bułgarię i Chorwację, jednocześnie potwierdzając ciągłą atrakcyjność wspólnej waluty europejskiej. Będziemy nadal wspierać oba kraje, w ich ostatnich krokach w kierunku przystąpienia do strefy euro" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Bułgaria i Chorwacja chcą wprowadzić euro

Bułgaria pretendowała do wejścia do mechanizmu ERM II od połowy 2018 roku. Od tego czasu bułgarskie władze mówiły o kolejnych datach włączenia kraju do tej struktury, ale terminy te kilkakrotnie były przekładane. Chorwacja złożyła formalny wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu stabilizacji walutowej w lipcu 2019 roku.

KE podkreśliła, że udział w ERM II pomoże wzmocnić odporność gospodarek Bułgarii i Chorwacji i skoncentrować ich polityki na stabilności, wzmacniając ich konwergencję. Bruksela z zadowoleniem przyjęła fakt, że oba kraje deklarują utrzymanie tempa reform i osiągnięcie trwałej konwergencji gospodarczej w kierunku przyjęcia euro. Zarówno Sofia jak i Zagrzeb zobowiązały się do wprowadzenia dalszych reform podczas uczestnictwa w ERM II.

KE monitorowała realizację zobowiązań Bułgarii w kwestii nadzoru nad pozabankowym sektorem finansowym, ram prawnych dotyczących niewypłacalności, przeciwdziałania praniu pieniędzy i zarządzania przedsiębiorstwami państwowymi. Bruksela uznała, że te cztery zobowiązania zostały skutecznie wypełnione przez władze bułgarskie, dlatego przedstawiła pozytywną ocenę stronom ERM II.

W przypadku Chorwacji monitorowane były ramy przeciwdziałania praniu pieniędzy; gromadzenie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyk; zarządzanie w sektorze publicznym oraz obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorstw. Tu również KE uznała, że zobowiązania zostały skutecznie wypełnione przez władze chorwackie.

Wymogi

Wymogi, jakie powinny spełniać państwa przed wejściem do strefy euro, to tak zwane kryteria konwergencji dotyczące inflacji, deficytu budżetowego, długu publicznego, stóp procentowych oraz wahań kursu waluty krajowej wobec euro.

ERM II został utworzony 1 stycznia 1999 roku jako następca pierwotnego ERM, aby zapewnić, że wahania kursów walut między euro i innymi walutami UE nie zakłócają stabilności gospodarczej na jednolitym rynku, a także by pomóc krajom spoza strefy euro przygotować się do uczestnictwa w obszarze wspólnej waluty.

W ERM II kurs wymiany waluty jest ustalany względem euro i może oscylować wokół niego jedynie w ramach ustalonych limitów. Decyzja o wejściu do ERM II Bułgarii i Chorwacji została podjęta za zgodą wszystkich stron ERM II. Są to ministrowie państw członkowskich strefy euro, prezes Europejskiego Banku Centralnego oraz minister i prezes banku centralnego Danii, jako jedynego państwa spoza strefy euro uczestniczącego obecnie w mechanizmie.

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości