Umowa o wolnym handlu bardziej przejrzysta? Bruksela opublikowała dokumenty

Ze świata

Umowa o wolnym handlu wywołuje kontrowersje

Komisja Europejska opublikowała w środę dokumenty dotyczące wywołującej kontrowersje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Są to m.in. stanowiska negocjacyjne oraz propozycje zapisów do porozumienia.

Decyzje o większej transparentności w sprawie tej największej negocjowanej umowy handlowej w historii Komisja Europejska podjęła w listopadzie. Była to jedna z pierwszych inicjatyw nowej KE pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera.

Kontrowersje

Większej jawności w sprawie negocjacji dotyczących Transatlantyckiego Porozumienia Inwestycyjno- Handlowego (TTIP) domagają się od dawna organizacje pozarządowe obserwujące cały proces. Rzeczniczka praw obywatelskich UE Emily O'Reilly oświadczyła w środę, jeszcze przed ujawnieniem nowych dokumentów przez KE, że konieczne są dalsze kroki w sprawie zwiększenia jawności procesu negocjacyjnego umowy.

Przeciwko temu porozumieniu, a także podobnej umowie zawartej już przez UE z Kanadą zebrano w krajach unijnych ponad milion podpisów. Sprzeciw budzi zwłaszcza klauzula w sprawie rozstrzygania sporów państwo-inwestor ISDS.

Procedura rozwiązywania sporów ma pozwalać inwestorowi z zagranicy dochodzić swoich praw przed międzynarodowym arbitrażem i skarżyć państwo, w którym ulokował inwestycję, jeśli np. pogorszono mu warunki do działania. Organizacje pozarządowe obawiają się, że w ten sposób mogłyby ucierpieć np. normy środowiskowe, których zaostrzenie firmy są w stanie zaskarżać w ramach ISDS.

Autor: tol / Źródło: PAP