Polska o krok bliżej do euro? W śrdoę ważna decyzja Brukseli

Ze świata

CC BY Flickr | Jim WoodwardKraj, który chce przystąpić do strefy euro nie może być objęty procedurą nadmiernego deficytu

Komisja Europejska ogłosi w środę zalecenia gospodarcze dla poszczególnych krajów UE, a także rekomendacje dotyczące procedur nadmiernego deficytu. Według nieoficjalnych informacji KE może opowiedzieć się za zamknięciem procedury wobec Polski.

Decyzje te zapadną i zostaną ogłoszone dopiero w środę po południu; konferencję prasową zapowiedziano wstępnie na godz. 17.

Bliżej strefy euro?

Z informacji ze źródeł w KE i dyplomatycznych wynika, że zamknięcie procedury nadmiernego deficytu, którą Polska objęta jest od 2009 r., jest prawdopodobne. - Ewentualna decyzja o zdjęciu procedury nadmiernego deficytu wynikać będzie z prawa, z Paktu Stabilności i Wzrostu i statystyki za 2014 rok. Zależy to oczywiście od oczekiwań dotyczących deficytu na kolejne lata, ale najnowsza runda prognostyczna KE wyraźnie wskazuje, że deficyt będzie niższy niż 3 proc. PKB i obniżenie będzie trwałe - ocenił we wtorek w Brukseli minister finansów Mateusz Szczurek.

Kraj, który chce przystąpić do strefy euro nie może być objęty procedurą nadmiernego deficytu. Procedura ta jest wszczynana na szczeblu Unii Europejskiej w przypadku, gdy deficyt państwa członkowskiego w przypadku sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) przekroczy dopuszczalny pułap, tj. 3 proc. PKB. oraz 60 proc. PKB w odniesieniu do zadłużenia.

Prognozy KE

Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej przewidują, że w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych w Polsce spadnie do 2,8 proc. PKB w 2015 r. i do 2,6 proc. PKB w 2016 r. Już w ubiegłym roku KE zawiesiła procedurę wobec Polski, uznając, że nasz kraj podjął skuteczne działania, by ograniczyć deficyt do wyznaczonego poziomu. Ewentualny wniosek Komisji w sprawie zamknięcia procedury będzie musiał być jeszcze przyjęty przez Radę UE, czyli grono ministrów państw członkowskich. Nastąpić to może 19 czerwca.

Kary na bałagan w finansach

Objęte procedurą państwo powinno stosować się do zaleceń Rady UE. Unia wyznacza termin na doprowadzenie finansów publicznych do porządku, jednak często terminy te są przedłużane. Jeśli państwo nie wykonuje zaleceń, możliwe są kary, takie jak konieczność wpłacenia na nieoprocentowany depozyt kwoty odpowiadającej 0,2 proc. PKB danego państwa. Obecnie procedurą, obok Polski, objęte są: Chorwacja, Malta, Cypr, Portugalia, Słowenia, Francja, Irlandia, Grecja, Hiszpania i Wielka Brytania. W przeszłości procedurą objęte były także inne kraje, a jedyne państwa UE, wobec których nie stosowano procedury, to Estonia i Szwecja.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CC BY Flickr | Jim Woodward