Białoruś mniej sprzedaje Rosji. I sama wpada w kłopoty

Ze świata

steve gibson/CC BY 2.0/wikimedia.orgPrzychód z eksportu spadł na Białorusi w bieżącym roku do poziomu najniższego od 2011 r.

Przychód z eksportu spadł na Białorusi w bieżącym roku do poziomu najniższego od 2011 r. Z kolejnych przedsiębiorstw napływają informacje o przestojach w pracy – informują niezależne media białoruskie.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku przychody z eksportu wyniosły 4,85 mld dol., czyli o 25 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynika to przede wszystkim ze spadku eksportu towarów. W tym czasie wyeksportowano z Białorusi towary o wartości 3,76 mld dol., czyli prawie o 1,5 mld mniej niż rok wcześniej.

Rosyjski problem

Zdaniem ekspertów spadek przychodów z eksportu jest związany z problemami ze sprzedażą produkcji na tradycyjnym rynku – rosyjskim.

- Spadek naszego eksportu jest związany po pierwsze ze skurczeniem się samego rynku rosyjskiego za sprawą spadku gospodarczego w Rosji. Oprócz tego spadł także nasz udział na tym rynku – powiedział ekonomista Białoruskiego Gospodarczego Centrum Badawczo-Oświatowego (BEROC) Dźmitry Kruk niezależnej gazecie internetowej „Biełorusskije Nowosti”.

Zwrócił on także uwagę, że konkurencyjność białoruskich towarów w Rosji znacznie obniżyła się po ubiegłorocznej dewaluacji rosyjskiego rubla.

Widmo bezrobocia

Ekonomiści podkreślają, że jednocześnie władze Białorusi starają się ograniczyć popyt wewnętrzny, by utrzymać dodatni bilans handlu zagranicznego. „Negatywną stroną takiej polityki jest nie tylko to, że spada produkcja przemysłowa, ale i rośnie ryzyko wzrostu bezrobocia” – powiedziała ekonomistka Kaciaryna Barnukowa „Biełorusskim Nowostiom”.

Jak zaznaczyła, w pierwszych miesiącach tego roku w niepełnym wymiarze godzin pracowało lub zostało wysłanych na bezpłatny urlop około 3,5 proc. pracowników przedsiębiorstw.

Przestój w pracy

W pierwszym kwartale tego roku na niepełny tydzień pracy lub wysyłanie pracowników na urlop zdecydowały się m.in. takie duże przedsiębiorstwa jak fabryka części do traktorów w Bobrujsku. Mińska Fabryka Samochodów (MAZ) do 6 kwietnia wstrzymała główną linię produkcyjną, gdzie wytwarzane są ciężarówki. Do 1 kwietnia przerwano produkcję w fabryce opon w Bobrujsku „Biełszyna”.

Z powodu spadku eksportu przy jednoczesnym obniżeniu konsumpcji wewnętrznej rosną zapasy niesprzedanych towarów w magazynach. Według danych państwowego urzędu statystycznego Biełstatu z 1 marca wzrosły one od początku roku o 18 proc. i wynoszą obecnie 87,5 proc. przeciętnej miesięcznej produkcji.

Zdaniem Barnukowej, jeśli władze będą otrzymywać regularne sygnały o bezrobociu, może dojść do rewizji polityki gospodarczej i „zacznie się polityka wspierania zatrudnienia”.

Oficjalne bezrobocie na Białorusi, liczone według osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wynosiło pod koniec lutego 0,8 proc.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: steve gibson/CC BY 2.0/wikimedia.org