Państwowy gigant liczy zyski. Blisko pół miliarda w drugim kwartale

Z kraju

PGNiG: Gazprom powinien zapłacić karętvn24
wideo 2/4

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 499 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 115 mln zł straty netto przed rokiem - podała spółka.

Zysk operacyjny wzrósł do 768 mln zł z 73 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał EBIT w wysokości 864,9 mln zł. EBITDA grupy wzrosła do 1,408 mld zł z 738 mln zł przed rokiem i była o 8 proc. niższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,534 mld zł. Z kolei przychody PGNiG wzrosły do 7,2 mld zł z 6,4 mld zł w II kw. 2016 r. i były zgodne z konsensusem na poziomie 7,3 mld zł.

Wzrost przychodów

Jak podała spółka w prezentacji, wzrost przychodów był możliwy dzięki wysokim wolumenom sprzedaży gazu. Jednocześnie rósł jednostkowy koszt pozyskania gazu. Koszt sprzedanego gazu wyniósł 3,79 mld zł wobec 3,13 mld zł w analogicznym okresie 2016 r. "W II kwartale odnotowaliśmy wyniki zgodne z założeniami nowej strategii GK PGNiG na lata 2017-2022, którą ogłosiliśmy w marcu. Utrzymujemy stabilne tempo rozwoju. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich segmentach" – poinformował cytowany w komunikacie Piotr Woźniak, prezes PGNiG. "Podpisaliśmy kilka strategicznych kontraktów, kontynuujemy eksport gazu na Ukrainę, odebraliśmy pierwszą dostawę LNG z USA i jesteśmy coraz bliżej realizacji projektu Korytarza Norweskiego. Dzięki temu systematycznie wzmacniamy naszą pozycję na międzynarodowym rynku gazu" – dodał.

Sprzedaż ropy

W drugim kwartale PGNiG zwiększył przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu o 5 mln zł rdr. Średnia kwartalna cena ropy wzrosła o 8 proc., ale wolumen sprzedaży spadł o 6 proc., do 315 tys. ton. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży gazu rok do roku o 67 mln zł dzięki wzrostowi cen surowca. Wolumen sprzedaży pozostał stabilny. W pozycji spisane odwierty negatywne i sejsmika spółka wykazała kwotę minus 81 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to minus 36 mln zł. Oczyszczona z odpisów na rzeczowe aktywa trwałe EBITDA tego segmentu wzrosła o 8 proc., z 726 mln zł w II kw. 2016 r. do 785 mln zł w ostatnim kwartale.

Obrót i magazynowanie

W segmencie obrotu nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 675 mln zł. Wyższe były zarówno ceny, jak i wolumeny. Jak podaje PGNiG, wyższy był wolumen sprzedaży do odbiorców przemysłowych oraz do odbiorców domowych, ale niższy na TGE. W II kw. zwiększony został odpis na zapasie gazu o 21 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. nastąpiło częściowe odwrócenie odpisu na zapasie gazu (plus 51 mln zł). Zwiększono rezerwę na opłatę zastępczą dotyczącą świadectw efektywności energetycznej o 15 mln zł, do 40 mln zł.

Dystrybucja i wytwarzanie

Wolumen dystrybuowanego gazu wzrósł rdr o 19 proc., do 2,4 mld m sześc. Było to efektem powstania nowych przyłączy i niższych temperatur. Przychody z tytułu usługi dystrybucyjnej wzrosły o 10 proc. W segmencie nastąpił wzrost świadczeń pracowniczych o 82 mln zł, co wynikało ze wzrostu zatrudnienia, zmiany systemu wynagradzania i premiowania oraz przesunięcia wypłaty premii z III kw. 2017 r. na II kw. 2017 r. Przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły rok do roku o 21 proc., do 231 mln zł, a wolumen zwiększył się o 26 proc. O 23 proc. rdr wzrosły koszty zakupu węgla. Jak podała firma w komunikacie, na dobre wyniki segmentu istotny wpływ miały zrealizowane w 2016 r. akwizycje PEC i SEJ oraz wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej o ponad 25 proc.

Autor: msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pgnig.pl