Związki zawodowe w PKN Orlen zapowiadają spór ws. sprzedaży spółek transportowych

Z kraju

OrlenPKN Orlen ogłosił tydzień temu zamiar sprzedaży Orlen Transport za ok. 85 mln zł spółce Trans Polonia, a Orlen KolTrans spółce PKP Cargo za ponad 250 mln zł

Spór zbiorowy w należących do PKN Orlen spółkach Orlen Transport i Orlen KolTrans zapowiadają związki zawodowe płockiego koncernu, w tym trzy największe z działających tam organizacji. Związkowcy są przeciwni planom sprzedaży obu podmiotów.

PKN Orlen ogłosił tydzień temu zamiar sprzedaży Orlen Transport za ok. 85 mln zł spółce Trans Polonia, a Orlen KolTrans spółce PKP Cargo za ponad 250 mln zł - finalizacja transakcji w obu przypadkach wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obie spółki z grupy płockiego koncernu specjalizują się w transporcie jego produktów, w tym rafineryjnych i petrochemicznych: Orlen Transport prowadzi spedycję samochodową, a Orlen KolTrans – spedycję kolejową.

Sprzeciw związków

Po ujawnieniu przez PKN Orlen zamiaru sprzedaży spółek transportowych, planom tym sprzeciwiły się najliczniejsze tam związki zawodowe: pracowników ruchu ciągłego, NSZZ „Solidarność” i związek branżowy. Związkowcy wysłali pismo do ministra Skarbu Państwa z prośbą o interwencję. W ich ocenie, sprzedaż spółek transportowych, poza szkodliwymi skutkami społecznymi, może zagrażać bezpieczeństwu zakładu produkcyjnego płockiego koncernu. W środę odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów PKN Orlen, Orlen Transport i Orlen KolTrans ze związkami zawodowymi, które podtrzymały sprzeciw wobec sprzedaży spółek transportowych i ponownie podniosły postulat negocjacji w sprawie gwarancji pracowniczych na wypadek, gdyby do sprzedaży obu podmiotów jednak doszło. - Związki są przeciwne sprzedaży obu spółek. Jest nas więcej, bo doszły kolejne organizacje związkowe. Od jutra formalnie jesteśmy już w sporach zbiorowych w Orlen Transport i Orlen KolTrans – powiedział w środę Bogusław Pietrzak, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen. W ten sposób odniósł się on do wcześniejszej informacji o utworzeniu Wspólnej Reprezentacji Związkowej do prowadzenia negocjacji w sprawie pakietu gwarancji dla pracowników obu spółek transportowych i możliwości wszczęcia sporu zbiorowego w przypadku braku porozumienia do 25 listopada.

Gwarancja zatrudnienia

W przypadku Orlen KolTrans związkowcy domagają się m.in. o wprowadzenie do zakładowych przepisów pięcioletniej gwarancji zatrudnienia oraz utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy dla pracowników spółki po jej nabyciu przez PKP Cargo, a także o utrzymanie przez co najmniej pięć lat działalności socjalnej na rzecz pracowników i prawa do korzystania przez nich z pakietu świadczeń opieki medycznej. Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące stanowiska związków w sprawie sprzedaży Orlen Transport i Orlen KolTrans, PKN Orlen poinformował w środę, że "jeszcze w tym miesiącu będą prowadzone w tej sprawie rozmowy z partnerem społecznym". "Do czasu ich zakończenia spółka nie będzie szczegółowo informowała o trwającym procesie" - zaznaczyło biuro prasowe płockiego koncernu. Uzasadniając plan sprzedaży spółek transportowych, PKN Orlen zwrócił uwagę, że "transport zarówno samochodowy, jak i kolejowy są usługami jakie można kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców".

"Dlatego też z perspektywy producenta paliw i chemikaliów usługi te nie stanowią strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości, ani też nie dają unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowane firmy logistyczne zapewni spółce wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzór" - podkreśliło biuro prasowe płockiego koncernu.

Sprzedaż spółek szkodliwa

Według PKN Orlen, model zarządzanie transportem w oparciu o wynajętą, zewnętrzną flotę przewoźników "stosują inni operatorzy działający na konkurencyjnym rynku paliw w Polsce". "Istotny jest także fakt, iż poza umowami sprzedaży aktywów kolejowych PKP Cargo, w ramach transakcji podpisane zostaną również wieloletnie umowy na realizację przewozów produktów grupy Orlen i obsługę bocznic należących do koncernu. W przypadku zbycia aktywów transportu samochodowego, strony porozumiały się w sprawie współpracy dotyczącej długoterminowych umów z grupą Orlen" - zaznaczył płocki koncern. Innego zdania są związki zawodowe PKN Orlen. W piśmie, które trzy największe organizacje w płockim koncernie przesłały w ubiegłym tygodniu do ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza, związkowcy podkreślili m.in., że "zachowanie bezpośredniej kontroli nad procesami logistycznymi powinno stanowić podstawową działalność okołoprodukcyjną".

"Z tych powodów uważamy sprzedaż spółek Transport i KolTrans za szkodliwą i zagrażającą bezpieczeństwu zakładu produkcyjnego, stanowczo nie zgadzamy się z decyzjami o sprzedaży" – napisali związkowcy, zwracając się jednocześnie do ministra Jackiewicza o „jak najszybszą interwencję w tej sprawie, wstrzymującą proces sprzedaży”. Do środy odpowiedź z resortu nie dotarła do związków.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Orlen