ZUS wstrzymuje popularny program. Wnioski zawieszone do odwołania

Z kraju

Franciszek Mazur / Agencja GazetaZainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu finansowym ZUS było bardzo duże

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy - podał ZUS w komunikacie. Decyzja wynika z bardzo dużego zainteresowania wsparciem. Z tego programu mikrofirmy mogły uzyskać nawet 90 proc. dofinansowania projektu, a duże przedsiębiorstwa - do 500 tys. zł.

"Zainteresowanie podniesieniem bezpieczeństwa w pracy przy wsparciu finansowym ZUS jest na tyle duże, że złożone wnioski przekraczają pulę pieniędzy jaką dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2017 roku. W związku z tym od 6 lutego br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania przyjmowanie wniosków płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej" - czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie BHP

W ramach tego programu Zakład przyjął od początku jego obowiązywania ponad 10 tys. wniosków, zawarł ponad 1,1 tys. umów i rozliczył ponad 900 projektów, które ograniczyły czynniki uciążliwe i szkodliwe na stanowiskach pracy ponad 19 tysięcy pracowników.

Dofinansowywane są projekty inwestycyjne, dotyczące bezpieczeństwa technicznego, np. rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. ZUS wspiera także projekty doradcze, dotyczące poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych BHP. Dofinansowanie przedsiębiorcy dostają także na projekty inwestycyjno-doradcze.

Poziom dofinansowania różni się w zależności od wielkości firmy, mierzonej liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenia społeczne, np. mikrofirmy (do 9 osób) mogły uzyskać maksymalnie 140 tys. zł, pokrywając 90 proc. kosztów.

"Wnioski złożone do 6 lutego 2017 r. będą podlegać ocenie formalnej, dokonywanej przez pracownika Zakładu oraz ocenie merytorycznej dokonywanej przez eksperta z dziedziny, której projekt dotyczy" - podał ZUS.

Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Ale umowy mają być podpisywane do wyczerpania puli pieniędzy.

"Po podpisaniu umowy, środki na dofinansowanie przekazywane są w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia ekspert dokonuje odbioru projektu. W terminie 30 dni po pozytywnym odbiorze następuje wypłata drugiej transzy" - wyjaśnił w komunikacie ZUS.

Tysiąc plus dla każdego pracownika. W ZUS-ie mają powód do świętowania:

Nowe formularze ZUS od kwietnia w całej Polscetvn24

Autor: MS / Źródło: ZUS.pl

Źródło zdjęcia głównego: Franciszek Mazur / Agencja Gazeta