ZUS będzie miał krótszy czas na zabranie nienależnych świadczeń

Z kraju

tvn24Senat uchwalił zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat uchwalił w piątek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

Za przyjęciem ustawy było 82 senatorów, jedna osoba głosowała przeciw, dwie wstrzymały się od głosu. W ustawie wskazano okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego.

Przed upływem 5 lat

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Zobacz: Tysiąc plus dla każdego pracownika. W ZUS-ie mają powód do świętowania (Film z 25.10.2016)

Nowe formularze ZUS od kwietnia w całej Polscetvn24

Autor: ag//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24