Jak oszukujemy ZUS na zwolnieniu? Zakład publikuje wyniki kontroli

Z kraju

Fakty TVNZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował w całym kraju ponad pół miliona zwolnień lekarskich w 2016 roku. W efekcie cofnięto lub wstrzymano wypłatę aż 203,8 mln zł. Rok wcześniej kwota była mniejsza o 8 mln zł.

ZUS w 2016 r. przeprowadził 569,5 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Kontrolerzy sprawdzali zwolnienia pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości ich wykorzystania

Kontrole zasiłków ZUS

W konsekwencji wydanych zostało 22,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę prawie 16,3 mln zł.

ZUS zdecydował także o obniżeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego dla 209,9 tys. osób, ponieważ ustał u nich tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest ograniczana w tym przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w całym 2016 r. obniżono wypłaty o 183,4 mln zł .

Kolejnym z powodów zmniejszenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. W przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, świadczenie jest zmniejszane o 25 proc. i wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Jak informuje ZUS, ograniczenie to dotknęło w 2016 r. 69,7 tys. osób na łączną kwotę ponad 4,1 mln.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2016 roku 203,8 mln zł. Tylko w ostatnim IV kwartale kwota ta wyniosła prawie 49,7 mln zł - poinformował w komunikacie rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

Depresja problemem Polaków? Debata Młodych w TVN24 BiS:

Depresja problemem Polaków? Debata Młodych w TVN24 BiSTVN24 BiS

Autor: MS / Źródło: ZUS

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN