Jutro mija ważny termin dla przedsiębiorców

Z kraju

Premier Morawiecki o tzw. małym ZUS plustvn24
wideo 2/4

Tylko do piątku przedsiębiorcy mogą złożyć formularz ZUS IWA, który jest konieczny do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nie jest to jednak obowiązek dla wszystkich właścicieli firm. Kogo on dotyczy? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe raz w roku. Do jej wyliczenia służy sprawozdanie ZUS IWA, które należy złożyć do 31 grudnia każdego roku.

Kto musi złożyć ZUS IWA?

Formularz ZUS IWA muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy spełnili łącznie trzy warunki:

- opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe przez wszystkie miesiące w poprzednim roku, czyli od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia tego roku i co najmniej jednego dnia stycznia 2020 roku.

- w poprzednim roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego średnio w miesiącu co najmniej 10 osób, w tym także siebie.

- w dniu 31 grudnia 2019 roku byli wpisani do rejestru REGON.

Informacji ZUS IWA nie muszą składać przedsiębiorcy, którzy nie opłacali składek na ubezpieczenie wypadkowe za żadną osobę.

ZUS IWA - kiedy dowiem się o wysokości składki?

ZUS powinien przekazać zawiadomienie o stopie procentowej składki do 20 kwietnia danego roku. Po tym terminie, o taką informacje można też ubiegać się w siedzibach Zakładu.

ZUS IWA - jakie informacje w formularzu?

W dokumencie powinny znaleźć się informacje o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie ubezpieczonych, liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, liczbie poszkodowanych przy pracy ogółem oraz liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Po przeanalizowaniu formularza ZUS ustala wysokość składek na ubezpieczenie wypadowe, obowiązujących na kolejny rok składkowy, czyli od od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

ZOBACZ FORMULARZ ZUS IWA

Jak złożyć ZUS IWA?

ZUS IWA powinna być przekazana w takiej samej formie, jak dotychczas składane dokumenty ubezpieczeniowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dotychczas składał dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA powinien wysłać właśnie w takiej formie. Tak samo, jeżeli do tej pory dostarczał dokumenty w formie papierowej, to ZUS IWA powinna być również złożona we wspomnianej formie. Jeżeli zdecyduje się natomiast na przekazanie ZUS IWA jako przesyłki pocztowej, na kopercie musi umieścić napis "ZUS IWA".

Składanie ZUS IWA przez internet krok po kroku:

1. Zaloguj się najpierw na profil PUE. Następnie przejdź do zakładki "ePłatnik" lub "Aktywuj ePłatnika".

2. Potem wybierz w zakładce menu ePłatnik opcje "Kreatory" i kliknij "Obsługa ZUW IWA". Możesz też kiknąć opcje "Dodaj dokument" z góry lewego menu. Teraz powinien uruchomić się kreator obsługi ZUS IWA.

3. Uzupełnij dokument, a następnie zweryfikuj, czy podane przez ciebie dane są prawidłowe.

4. Następnie podpisz dokument podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifkowanego lub profilu zaufanego ePUAP.

5. Wyślij dokument do ZUS.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock