Zmiany w zezwoleniach na pracę. Skorzystają Białorusini

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Pandemia uderza w rynek pracy
Pandemia uderza w rynek pracyTVN24
wideo 2/5
TVN24Pandemia uderza w rynek pracy

Osoby, które przebywają na terenie Polski na podstawie tak zwanych wiz humanitarnych, mogą starać się o zezwolenia na pracę - podał w rozmowie z Polską Agencją Prasową wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki. Podkreślił, że na zmianie przepisów skorzystają głównie Białorusini.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Od wtorku cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych mogą już ubiegać się o zezwolenia na pracę. Nowe przepisy wprowadziła właśnie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która - oprócz kwestii zezwoleń na pracę - zawiera zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

Z rozwiązania skorzystają głównie Białorusini

Wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki zaznaczył w rozmowie z PAP, że zmiany dotyczące kwestii możliwości ubiegania się o zezwolenia na pracę przez cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych są dużym ułatwieniem. Dodał, że przepis został wprowadzony w związku z sytuacją na Białorusi.

- Kiedy stwierdziliśmy, że ze względu na sytuację na Białorusi obywatelom tego kraju należy wydawać wizy długoterminowe ze względów humanitarnych, trzeba było dostosować również prawo, by obywatele Białorusi, kiedy już wjadą do Polski, mogli podejmować pracę. Do tej pory prawo tego nie przewidywało - powiedział wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Grodecki zaznaczył, że dzięki zmianie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach osoby przebywające w Polsce na podstawie wiz humanitarnych będą mogły świadczyć pracę i "po prostu się utrzymywać". - To duża zmiana i ukłon w stronę osób zza naszej wschodniej granicy - ocenił wiceszef MSWiA.

W związku z kryzysem na Białorusi obywatele tego kraju uzyskują wizy wjazdowe do Polski w trybie uproszczonym, bez konieczności wnoszenia opłat. Wizy humanitarne wydawane są na okres 365 dni.

- Od momentu wybuchu kryzysu na Białorusi do Polski wjechało ponad 1,2 tys. osób deklarujących poszukiwanie ochrony na terytorium RP - powiedział wiceszef MSWiA. Na wizach humanitarnych wjechało do tej pory ok. 800 osób.

Zmiany dla cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. rozszerzyła katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami, zezwolenia na pracę mogą otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

Jak informował wcześniej Urząd do Spraw Cudzoziemców, procedowana jest także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Nowela rozporządzenia zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia medycznego

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach dostosowuje również polski porządek prawny do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych długoterminowych pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Nowela wprowadza również obowiązek posiadania przez cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu, w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego.

Wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Visa Waiver Program.

Autor:mp

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości