Zmiany w radzie nadzorczej PGE

Z kraju

PGEZ rady odwołano dwoje członków i w ich miejsce powołano nowych

Poniedziałkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej. Z rady odwołano dwoje członków i w ich miejsce powołano nowych - poinformowała we wtorek spółka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE odwołało ze składu rady nadzorczej PGE jej przewodniczącą Barbarę Dybek i członka rady Krzysztofa Trochimiuka. Spółka poinformowała też o powołaniu w skład rady nadzorczej Marka Ściążko i Jacka Fotka.

Zmiany w radzie

Marek Ściążko jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Był dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w latach 1991-2013 r. Teraz jest sekretarzem naukowym w tym Instytucie oraz profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw.

Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN oraz Komitetu Inżynierii chemicznej PAN. Był również członkiem Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. W latach 2014/2015 r. brał udział w opracowywaniu projektów innowacyjnych w energetyce do 2022 r. Jest autorem kilkudziesięciu patentów w obszarze efektywnego wykorzystania węgla m.in. w energetyce. Jacek Fotek jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec at Montreal i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył profesjonalny międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. Pracował m.in. w Narodowym Banku Polskim, w Banku Handlowym i Citibanku. Od 1997 r. do 1999 r. członek zarządu, dyrektor Departamentu Skarbu w Citibank Poland.

Wzmocnienie nadzoru

Jak wyjaśniło biuro prasowe resortu skarbu - większościowego udziałowca spółki, skarb państwa odwołując i powołując swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej PGE "skorzystał z przysługującego mu prawa wynikającego ze statutu spółki". "W uzasadnieniu do wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE podkreślono potrzebę wzmocnienia nadzoru właścicielskiego. Skarb Państwa w zakresie oceny pracy odwołanych członków Rady Nadzorczej wyraził swe stanowisko podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE 24 czerwca 2015 r., głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku" - napisano w przesłanym PAP stanowisku resortu. Skarb państwa posiada 58,9 proc. akcji PGE, która na warszawskiej giełdzie zadebiutowała 6 listopada 2009 roku.

Autor: mn/msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PGE