Zobacz, co zmieni się w programie 500 plus

Z kraju

Pierwsze urodziny programu Rodzina 500 plus. Opinie politykówtvn24
wideo 2/35

Zmiany w programie Rodzina 500 plus mają zapobiec nadużyciom, doprecyzować przepisy oraz uszczelnić system - powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rząd przyjął we wtorek nowelizację programu Rodzina 500 plus. Doprecyzowane zostały m.in. przepisy dotyczące przyznawania świadczenia osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka. - Zmiany z jednej strony mają służyć uszczelnieniu systemu, doprecyzowaniu wszelkich zapisów, które pozwolą na jednakowe interpretowanie tej samej ustawy we wszystkich regionach. Mówimy tu o tym, żeby uszczelnić system w zakresie pojęć związanych z utratą i uzyskiwaniem dochodu. Mówimy tu o opiece naprzemiennej, mówimy tu również o samotnym wychowywaniu dzieci - wyliczała Rafalska. Zaznaczyła, że zmiany mają również zapobiec nadużyciom przy pobieraniu środków z programu Rodzina 500 plus. - To jest naszym obowiązkiem - mówiła minister. Zwróciła uwagę, że zmiany w programie nie mają na celu oszczędzania.

Zmiany w programie

Projekt zmian ma m.in. zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach. Jeśli nastąpiłoby to przed upływem 3 miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu. Wyeliminowane mają też zostać przypadki niezgodnego ze stanem faktycznym deklarowania przez rodziców samotnego wychowywania dziecka, aby wyłączyć drugiego rodzica ze składu rodziny i jego dochodu.

Jak zaznaczyła minister, w projekcie proponuje się, aby część zadań związanych z programem Rodzina 500 plus (chodzi o zadania w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego) przejęli od urzędów marszałkowskich wojewodowie. - Mamy u marszałków 50 tysięcy zaległych wniosków, długi termin rozpatrywania ich, rosnące koszty prowadzenia tego zadania - mówiła minister. - Widzimy, że koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego będzie narastać, będzie coraz więcej tych wniosków. Chcemy sami prowadzić to zadanie i zagwarantować szybszą obsługę tych wniosków(...) Nie widzę żądnych podstaw, żeby mówić, że rząd cokolwiek zabiera samorządom - argumentowała Rafalska. Jak mówiła, dzięki nowym przepisom łatwiej będzie zakładać i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat. - Odstępujemy od wymogu posiadania obowiązkowego dwóch sal na rzecz jednej sali. Wydłużamy okres sprawowania opieki w klubach dziecięcych. Wprowadzamy dodatkowe obowiązki związane z normami żywieniowymi. Wprowadzamy rady rodziców, którzy będą mieli swój udział, jak funkcjonują takie miejsca. Wprowadzamy obowiązek sprawdzenia w rejestrach sądowych osób, które pracują w żłobkach - wyjaśniała Rafalska.

Tylko dla mieszkających w Polsce

Z kolei wiceminister Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że dzięki projektowi będzie można weryfikować, czy rodzina, która pobiera świadczenie z programu 500 plus, faktycznie mieszka w Polsce. - Od nowego okresu zasiłkowego zbudowaliśmy takie narzędzia informatyczne, które pozwolą nam weryfikować osoby, czy one faktycznie w Polsce zamieszkują - mówił.

Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce. Zgodnie z projektem w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia, w wyznaczonym terminie, odpowiednich wyjaśnień.

Wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, jeżeli osoba nie udzieli wyjaśnień. W przypadku zaś udzielenia wyjaśnień świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze, jeżeli osoba spełnia warunki określone w ustawie.

Autor: kn/gry / Źródło: PAP

Raporty: