Senat szykuje zmiany w prawie. Dotyczą też małych firm

Z kraju

Senat zajmie się także ustawą o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych

Zmianami pozwalającymi zwolnić członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz przepisami zakładającymi obniżenie podatku dla małych firm CIT z 19 do 15 proc. - zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę trzydniowym posiedzeniu.

Nowelizacja Prawa lotniczego, której projekt zgłosili posłowie PiS, zawiera dwie grupy przepisów. Pierwsza ma wprowadzić nową kategorię lotnisk: użytku publicznego niepodlegających certyfikacji. Druga część projektu reguluje na nowo działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i przewiduje wygaszenie stosunków pracy z dotychczasowymi członkami, o ile nie zostanie im zaoferowana praca na nowych warunkach. O ile pierwsza grupa przepisów nie budziła kontrowersji w czasie prac sejmowych, o tyle w odniesieniu do drugiej części ustawy przedstawiciele PO, Nowoczesnej i PSL wyrażali swój sprzeciw lub niepokój. Według PO i Nowoczesnej w pozostałej części zmian chodzi o to, by PKBWL przestała być niezależna oraz by przeprowadzić w niej czystkę, zwalniając jej obecnego przewodniczącego - Macieja Laska.

Odrobić straty

Senat zajmie się także ustawą o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Celem nowelizacji jest obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Według resortu finansów małych podatników, których przychód nie przekracza 1,2 mln euro rocznie, jest w Polsce 393 tys. Efekt fiskalny ustawy, czyli zmniejszenie dochodów budżetu, szacowany jest na ok. 270 mln zł. W ustawie zawarte są zarazem zmiany "uszczelniające" pobór podatków, które mają, według MF, wyrównać tę budżetową stratę.

Senat zajmie się także ustawą, która przewiduje centralizację rozliczeń VAT w samorządach. W toku prac legislacyjnych w Sejmie wiceminister finansów Leszek Skiba tłumaczył, że zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego instrumentów prawnych wspomagających proces centralizacji oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z centralizacją rozliczeń VAT w samorządach, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 września 2015 r.

Bezpieczne wakacje

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, która zakłada, że biura podróży będą płacić do 30 zł składki od każdego klienta do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), dzięki czemu fundusz ma lepiej zabezpieczać klientów przed niewypłacalnością touroperatorów. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która umożliwi jej prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz nowelą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zakłada ona przesunięcie o rok - czyli do 1 stycznia 2018 r. - wejścia w życie części nowych przepisów dotyczących ulg ustawowych, m.in. dla uczniów i studentów w transporcie drogowym. Ponadto izba zajmie się ustawą zakładającą zwiększenie roli ministra środowiska w odwoływaniu wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w przypadku nieobsadzenia stanowiska prezesa agencji oraz mianowaniu członków Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJOR).

Pomoc dla rodzin

Kolejnym punktem obrad będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada, że dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, domem pomocy społecznej, hospicjum lub ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o rehabilitacji, która stanowi, że od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto senatorowie wysłuchają: informacji - o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015; o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015; o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 r., a także informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

"Jednolity podatek" - co się kryje za nową propozycją rządu?

Autor: PMB/gry / Źródło: tvn24bis.pl