Zmiany w dużych spółkach Skarbu Państwa. Karuzela stanowisk

Z kraju

Zmiany w kierownictwie PSE Operator i KGHM International

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) dokonało zmian w Radzie Nadzorczej i zarządzie spółki. Z zarządu został odwołany Cezary Szwed. Z kolei Rada Dyrektorów KGHM International Ltd. powołała w poniedziałek Roberta J. MacDonalda na pełniącego obowiązki prezesa spółki.

Na miejsce Cezarego Szweda został powołany Stanisław Skoczylas . Ma nadzorować w PSE obszary finansów, kontrolingu, rachunkowości oraz udzielania zamówień - informuje spółka. Dodaje zarazem, że do Rady Nadzorczej wybrany został Paweł Łatacz. Wszystkie te zmiany zaszły 30 września br. Dodatkowo, jak wynika z komunikatu, w poniedziałek prezes PSE Inwestycje S.A. Andrzej Kaczmarek "został upoważniony przez Zarząd PSE S.A. do reprezentowania Spółki w zakresie nadzoru nad zadaniami realizowanymi w obszarach: eksploatacji, inwestycji oraz BHP i Ochrony Przeciwpożarowej". PSE to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, związana z elektroenergetyką, właściciel sieci wysokiego napięcia w Polsce. Prezesem od 31 grudnia 2015 r. jest Eryk Kłossowski.

Polska Miedź

Robert J. MacDonald, obecny wiceprezes ds. finansowych spółki KGHM International Ltd, ma pełnić obowiązki prezesa do czasu powołania przez Radę Dyrektorów prezesa KGHM International Ltd.

Spółka przypomina, że KGHM International Ltd. jest w pełni zależna od KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM International posiada aktywa górnicze w Kanadzie, USA i Chile (w tym 55 proc. udział w chilijskiej kopalni Sierra Gorda).

Zobacz, CBA kontroluje spółki:

CBA kontroluje spółkitvn24

Autor: tol//ms / Źródło: PAP