Z kraju

Zmiana czasu w Polsce. Ministerstwo podało wyniki badania

Z kraju

[object Object]
Parlament Europejski za zniesieniem zmiany czasu w UEtvn24
wideo 2/2

Ponad 78 procent dorosłych Polaków opowiada się za zniesieniem zmiany czasu - podało w czwartek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, publikując szczegółowe wyniki badań w tej sprawie. Zdecydowana większość przy przejściu na jeden czas preferowałaby czas letni.

Polacy są w zdecydowanej większości zwolennikami rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu: przeciwko temu dotychczas stosowanemu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 procent), podczas gdy za jego utrzymaniem optuje jedynie 14,2 procent - wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

"Jedyną grupą wyróżniającą się relatywnie wysokim przywiązaniem do status quo w kwestii zmiany czasu (a jednocześnie najniższym poparciem dla rezygnacji ze zmiany) są najmłodsi dorośli (18-24 lata), wśród których blisko dwóch na pięciu (38,7 procent) uważa, że należy nadal zmieniać czas" - wskazano w badaniu.

Czas letni w Polsce?

Jak wynika z sondażu, przeważająca większość dorosłych obywateli - przy przejściu na jeden czas - preferowałaby czas letni środkowoeuropejski, popularnie zwany "czasem letnim". Za tym wyborem opowiada się blisko trzy czwarte respondentów (74,2 procent), natomiast zwolennicy wprowadzenia na stałe tzw. "czasu zimowego" stanowią 14,8 procent ogółu badanych, co dziewiąty Polak (10,7 procent) nie ma zdania w tej kwestii. Z kolei 0,3 procent badanych odmówiło odpowiedzi.

Według autorów badania zwolennicy wprowadzenia na stałe "czasu letniego" przeważają we wszystkich grupach społeczno-demograficznych i zawodowych.

"Jednak należy zwrócić uwagę na nieco wyższe w porównaniu z innymi poparcie dla "czasu zimowego" wśród osób wykonujących specyficzne zawody: zatrudnionych w prywatnych gospodarstwach rolnych (22,9 procent), rolników i robotników niewykwalifikowanych (po 18,6 procent) oraz wśród niepracujących gospodyń domowych (21,4 procent)" - podkreślono.

Badanie przeprowadzono między 29 listopada a 7 grudnia 2018 roku, na próbie 942 osób.

MPiT chce przeprowadzić kolejny sondaż dotyczący zmiany czasu w kwietniu.

"Straty zdrowotne"

Najbliższa zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z 30 na 31 marca 2019 roku. O godzinie 2.00 należy przestawić wskazówki zegara na 3.00.

Dr n. med. Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ocenia, że z punktu widzenia zdrowia zmiana czasu zawsze przynosi straty.

Doktor wskazuje, że zaburzenia snu nawet u dzieci wiążą się z otyłością, zaburzeniem funkcji poznawczych, wzrostem ciśnienia. Lekarze obserwują zwiększoną liczbę zawałów serca w sytuacji, gdy ludzie są zmuszani do rozpoczynania i kończenia aktywności w innych godzinach, niż te zgodne z ich własnym rytmem. Dr Skalski uważa, że czasu nie powinno się zmieniać i dodaje, że naturalnym czasem dla terenów Polski jest zimowy. Jego zdaniem warto przy nim pozostać. Postulaty, aby cała Europa miała jednakowy czas, uważa on za absurdalne, bo - jak powiedział: "gdzie Portugalia, a gdzie Finlandia". Zaznacza równocześnie, że dla człowieka bardzo ważny jest kontakt z porannym światłem. Dlatego dr Skalski mniejszą wagę przywiązuje do tego, czy ostatecznie zdecydować się na czas letni, czy zimowy. Przede wszystkim należy zrozumieć, jak ważne są regularne zachowania zgodne z własnym zegarem biologicznym. - Aż 30 procent ludzi na świecie żyje niezgodnie z własnym rytmem - zauważa dr Skalski, powołując się na badania australijskie. Chodzi nie tylko o tak zwane skowronki zmuszane do pracy w późnych godzinach wieczornych oraz sowy zrywane o świcie do szkoły i pracy. Problem dotyczy również pracowników zmianowych i ludzi, którzy żyją nieregularnie.

Zmiana czasu w Unii Europejskiej

We wtorek Parlament Europejski w Strasburgu opowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków wiosną i jesienią. Projekt nowelizacji dyrektywy przewiduje, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie zachowają prawo do decydowania o swojej strefie czasowej.

Projekt w wersji ustalonej przez PE staje się mandatem do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (krajami członkowskimi) nad ostatecznym kształtem regulacji. Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości