Zmarł Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy

TVN24 Biznes

Jacek Turczyk/PAP, Agata Grzybowska/Agencja GazetaZmarł Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy

Zmarł Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy - poinformowała rzecznik tej instytucji Danuta Rutkowska. Giedrojć odszedł nagle w niedzielę w szpitalu w Bydgoszczy. Miał 67 lat.

Giedrojć został Głównym Inspektorem Pracy 4 lutego 2016 r.

Od 1985 r. pracował w Inspekcji, przed powołaniem na jej szefa był kierownikiem słupskiego oddziału Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W latach 2006-08 roku był zastępcą głównego inspektora pracy.

Wcześniej - od 1986 r. był inspektorem pracy, potem nadinspektorem i kierownikiem słupskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie. Po zmianach administracyjnych - w OIP w Gdańsku. Po 2008 roku był kierownikiem słupskiego oddziału OIP w Gdańsku.

W latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP III kadencji. Od 1998 r. do października 2001 r. – wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy. W 2014 r. został wybrany radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego.Był magistrem inżynierem o specjalności technika motoryzacyjna i energetyka.

Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie i Akademię Rolniczą w Lublinie. Wykładał prawo pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

Autor: ps/ToL / Źródło: PAP