W aktach urodzenia pojawią się nowe informacje

Z kraju

W kraju urodziło się najwięcej dzieci od 2010 rokuTVN24 BiS
wideo 2/4

Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie możliwe bez wychodzenia z domu. Wszystko za sprawą noweli ustawy o ewidencji ludności, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy umożliwiają także wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego.

Nowe przepisy zakładają, że zgłoszenie urodzin dziecka przez internet musi zawierać oświadczenie o wyborze imienia. Dzięki temu osobiste stawiennictwo w urzędzie stanu cywilnego nie będzie już konieczne. "Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu - w postaci papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia" - podano w komunikacie na stronie prezydenta.

Ustawa pozwala również na dodanie numerów PESEL rodziców, jeśli zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Te przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2018 roku. Do tej pory w bazie zapisane są jedynie imiona i nazwiska, co w ocenie twórców projektu, czyli Ministerstwa Cyfryzacji, nie jest wystarczająco wiarygodnym sposobem weryfikacji tożsamości.

Udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego

Nowe przepisy umożliwiają także wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego. To nie jedyne udogodnienie, które wprowadza nowela.

Wprowadzono także możliwość udostępniania danych z rejestru stanu cywilnego służbom specjalnym, między innymi ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służbie Wywiadu Wojskowego. Dane te mają być udostępniane za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Po wejściu w życie nowych przepisów podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły bezpośrednio informować - w formie pisemnej lub elektronicznej - organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze o ich niezgodności ze stanem faktycznym. Obecnie instytucje korzystające z dostępu do rejestru PESEL, np. NFZ lub ZUS, stwierdzone niezgodności zgłaszają ministrowi odpowiedzialnemu za cyfryzację (prowadzącemu rejestr PESEL). Po zmianach taką informację będą przekazywały bezpośrednio instytucjom wprowadzającym dane. Ma to przyspieszyć aktualizację danych w rejestrze PESEL. Przepisy te mają wejść w życie 1 maja 2019 roku.

Ustawa, z wyjątkiem niektórych przepisów, wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock