"To rewolucyjna zmiana". Premier o szczegółach zerowego PIT-u

Z kraju

Zerowy PIT dla młodych. Wypowiedź premiera MorawieckiegoTVN24 BiS
wideo 2/5

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. - Musimy dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia tego roku.

- Jedno z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy przed rządem parę lat temu, to żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, narodu, społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia - powiedział szef rządu podczas spotkania z młodymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak mówił, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, "mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 miliona ludzi". - Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać - a rozpędzamy się z nimi - doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić - podkreślił Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, że rząd musi dbać o to, "żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego, publicznego, edukacja, kultura, żeby ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe, realizacji karier zawodowych w życiu gospodarczym". - I temu służy pewnego rodzaju logika finansowo-fiskalno-rozwojowo-biznesowo-gospodarczo-społeczna. Czyli logika działań, które mają doprowadzić do tego, że będzie większa skłonność was ludzi młodych, żeby tu pozostać, żeby nabierać pierwsze doświadczenia w pierwszych firmach, do których zostaniecie przyjęci lub samemu wykupować tą rzeczywistość gospodarczą, czyli podjąć się działalności gospodarczej, bacy kowalem własnego losu, być przedsiębiorcą - tłumaczył premier.

Wejście w życie

Obecny na spotkaniu wiceminister finansów Piotr Nowak mówił, że rządowi zależy, aby ustawa wprowadzająca zerowy podatek PIT zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia br.

Jak mówił, w ocenie MF, "jest to dość duża ulga, de facto tak zwana trzynastka. Jak ktoś zarabia pensję minimalną, 2200 zł brutto, to zostanie mu w portfelu 1600 zł". - To bardzo rewolucyjna zmiana - dodał. Jak stwierdził Nowak, każda uprawniona osoba będzie mogła złożyć do swojego pracodawcy odpowiednie oświadczenie i po 1 sierpnia dostawać pensję bez potrąconego podatku. - Jeżeli tego nie zrobi, będzie mogła sobie wszystko odliczyć w rozliczeniu rocznym - dodał wiceminister. Nowak przypomniał, że przepisy obejmują wszystkie umowy o pracę i umowy zlecenia. - Cieszymy się, bo zależy nam na młodych. Wydaje nam się, że to pozwoli nie tyle zrealizować wasze wszystkie marzenia, ale na pewno je przyspieszy - stwierdził.

Kolejne zmiany

Ponadto Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek kolejne zmiany dla młodych przedsiębiorców i pracowników.

- Jeżeli wyborcy nam zaufają, to chcemy w kolejnej kadencji robić więcej, jeszcze więcej, żeby preferencje podatkowe dla młodych przedsiębiorców i dla młodych pracowników były szeroko zastosowane i szeroko wykorzystywane (...). Idziemy w tę stronę, żeby obciążenie dla młodych ludzi było jak najniższe - powiedział premier. Ocenił, że projekt zerowego PIT do 26. roku życia jest wyjątkowy w skali europejskiej. - W Unii Europejskiej nie ma za wiele takich rozwiązań. Ja przynajmniej nie znam żadnego - powiedział Morawiecki. Jak dodał, środki na ten cel pochodzą między innymi z uszczelnienia poboru podatków.

Wicepremier i minister kultury wskazał, że rząd chce powołać Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem - nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi. - Realizujemy w tej chwili nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Chcemy powołać w ramach tej ustawy nowe ciało konsultacyjne dla młodych ludzi - zapowiedział. Dodał, że rada będzie miała funkcję doradczą przy przewodniczącym komitetu do spraw pożytku publicznego. - Czyli takiego naszego mini-ministerstwa, czyli elementu naszego rządu. Rada będzie miejscem, gdzie będziemy mogli się spierać, dyskutować, gdzie będziecie mogli przedstawiać swoje postulaty - podkreślił.

Koszty uzyskania przychodów

Premier Morawiecki mówił także we wtorek, że rząd chce co najmniej dwukrotnie podnieść nieruszaną od kilkunastu lat kwotę kosztów uzyskania przychodów z 1335 zł. Jak podkreślił szef rządu, zwracając się do młodych ludzi zebranych w KPRM, niższe opodatkowanie dzisiejsi 26-latkowie będą też mieć "w życiu dorosłym". - W życiu dorosłym obniżamy podatek PIT. Pierwszy raz od dawna obniżamy podatek PIT o 1 punkt procentowy (...) z 18 na 17 procent - tłumaczył premier. Dodał, że tak naprawdę obniżka będzie większa. - Chcemy co najmniej dwukrotnie podnieść nieruszaną od kilkunastu lat kwotę kosztów uzyskania przychodów z 1335 zł, co najmniej dwukrotnie - podkreślił Morawiecki. Jak mówił, "łatwo policzyć, że ona też przyczyni się, de facto, do spadku opodatkowania, szczególnie dla tych najmniej zarabiających osób".

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów zapowiedzianych w lutym br. przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. "Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (...) oraz przychody z umów zlecenia (...), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby" - informowało Ministerstwo Finansów. Według resortu finansów kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł. Zgodnie z projektem limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia. Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę między innymi przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Raporty: