"Niedopatrzenie ustawodawcy". Zerowy PIT nie dla wszystkich młodych

Z kraju

Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26. roku życiaTVN24 BiS
wideo 2/4

Zerowy PIT dla młodych nie obejmuje umów o staż studencki oraz przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich - tłumaczą doradcy podatkowi. Zdaniem Konrada Piłata z kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy pominięcie tych umów w katalogu zwolnień "jest niedopatrzeniem ustawodawcy".

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która miała wprowadzić zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

Zgodnie z nią młodzi pracownicy już od sierpnia mieli zacząć dostawać wyższą pensję po przekazaniu pracodawcy oświadczenia, że wszystkie dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Warunek ten dotyczy tylko 2019 roku. Od początku 2020 roku takie oświadczenie nie będzie już potrzebne, bo pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT z pensji młodego pracownika - pensja będzie wyższa.

Co w przypadku, gdy nie zostanie złożone oświadczenie? W takim przypadku w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Nie trzeba się jednak martwić. Po wypełnieniu zeznania podatkowego za 2019 roku zostaną one zwrócone przez fiskusa.

SPRAWDŹ, ILE MOŻNA ZYSKAĆ

Rząd szacuje, że z ulgi skorzystają ponad dwa miliony młodych pracowników.

Zerowy PIT nie dla wszystkich

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy wskazał, że nowelizacja wprowadza zwolnienie z opodatkowania PIT, ale obejmuje ono tylko przychody wynikające z: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz stosunku służbowego, na przykład w przypadku policjantów. - Katalog ten jest ściśle określony we wchodzącym w życie od 1 sierpnia artykule 21 ustęp 1 punkt 148 ustawy o PIT. Brzmienie przepisów nie daje zatem podstaw do rozszerzania zwolnienia na kwoty wynikające z innych umów - wyjaśnił Piłat.

Jak dodał, "w tym celu konieczna byłaby kolejna nowelizacja ustawy o PIT. Oznacza to, że wynagrodzenie za staż uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia opodatkowane jest tak jak dotychczas". Jego zdaniem nowe zwolnienie nie obejmie również wynagrodzenia za praktyki absolwenckie. - Wydaje się, że pominięcie w katalogu zwolnień wynagrodzenia za staż i praktyki absolwenckie jest niedopatrzeniem ustawodawcy. Może on jeszcze rozszerzyć zakres zwolnienia - stwierdził Konrad Piłat.

- Do momentu przyjęcia odpowiedniej zmiany ustawy o PIT płatnicy nie mają jednak podstaw do zaniechania pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli ustawodawca zdecydowałby się na rozszerzenie zakresu zwolnienia od 1 sierpnia 2019 roku, to podatnicy będą mogli odzyskać nadpłacony w ramach zaliczek podatek po złożeniu zeznania rocznego - tłumaczył doradca podatkowy. Według niego w praktyce nie dla wszystkich nowe zwolnienie będzie istotne. - Jeśli na przykład student, który nie uzyskuje innych dochodów był na praktykach dwa miesiące i otrzymał za nie w sumie 6000 złotych, to już na podstawie obecnych regulacji nie zapłaci z tego tytułu podatku. Wynika to z konstrukcji skali podatkowej, a ściślej - przepisów definiujących kwotę obniżającą podatek. Regulacje te powodują, że już obecnie roczny dochód nieprzekraczający 8000 złotych nie podlega opodatkowaniu - zwrócił uwagę.

Staż studencki

Problemu nie widzi partner w KPMG Dariusz Malinowski. Jego zdaniem praca na stażu studenckim może być wykonywana na podstawie umowy zlecenia, która jest objęta nowym zwolnieniem. - Wyobrażam sobie, że staż czy praktyki można też odbyć na podstawie umowy o pracę na czas określony - powiedział. Jak zaznaczył, jest też rodzaj stażu uregulowanego w przepisach, kiedy student jest kierowany na praktyki przez uczelnię i przez nią wynagradzany. - Dochody z tego tytułu podlegają odrębnemu zwolnieniu na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 89 ustawy o PIT - poinformował Malinowski. Zgodnie z tym przepisem "wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe". Jak dodał partner w KPMG, zwykle staże odbywane przez studentów czy ich praktyki nie wynikają jednak z umów między pracodawcami a uczelniami. - Zastosowanie wówczas umowy zlecenia powoduje, że dochody z tego tytułu będą kwalifikowane do ulgi dla osób do 26. roku życia - podkreślił Malinowski.

Limit

PIT zero dla młodych ma ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia - 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tak zwanej kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock