Bank już nie wymusi egzekucji. Bankowcy apelują o tanie umowy notarialne

Z kraju

ShutterstockO wprowadzenie jednolitej, maksymalnej stawki za sporządzenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji

O wprowadzenie jednolitej, maksymalnej stawki za sporządzenie notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji - zwrócił się Związek Banków Polskich do ministra sprawiedliwości. Zdaniem ZBP to potrzebne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. bankowego tytułu egzekucyjnego.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny zakwestionował formułę Bankowych Tytułów Egzekucyjnych (BTE), uznając, że narusza ona konstytucyjną zasadę równości. TK uchylił przepisy Prawa bankowego dotyczące tych zapisów. Wyrok wejdzie w życie w sierpniu 2016 r. Według ZBP, uwzględniając m.in. wyrok TK oraz praktykę w innych krajach Europy, "należy spodziewać się, że banki będą korzystać z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego". "Korzystanie z tej formy dochodzenia należności jest jednakże związane z koniecznością poniesienia kosztów ich ustanowienia, które to koszty będą ponoszone przez kredytobiorców" - czytamy w liście skierowanym do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka.

Tani akt notarialny

"Mając na względzie powyższe skutki szerokiego korzystania z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego, a także biorąc pod uwagę, że jest bardzo wysoce prawdopodobnym, że sporządzanie przedmiotowych aktów przybierze charakter zrutynizowany (...) zwracam się o wprowadzenie jednolitej, maksymalnej stawki taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 - 6 Kpc i jej ustalenie na jak najniższym poziomie" - napisano w liście.

W liście wskazano też, że sektor bankowy wypracuje i wdroży inny model zabezpieczenia wierzytelności.

Maksymalne opłaty

ZBP precyzuje, że wprowadzenie maksymalnej opłaty byłoby możliwe poprzez dokonanie stosownej zmiany w rozporządzeniu z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

"Ustalenie kosztu poddania się egzekucji w drodze aktu notarialnego na niskim poziomie, zminimalizuje ryzyko potencjalnego niekorzystnego odbioru wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. przez klientów, w szczególności ubiegających się o kredyt, którzy mogą upatrywać w przedmiotowym rozstrzygnięciu przyczyny nałożenia na nich konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów notarialnych" - przekonuje ZBP.

Bankowy tytuł egzekucyjny stwierdza wymagalną wierzytelność banku wobec osoby, której instytucja finansowa np. udzieliła kredytu. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia BTE. Klauzulę wykonalności takiemu dokumentowi nadaje następnie sąd i staje się on wówczas podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock