Ostatnie dni na decyzję, gdzie trafią składki emerytalne. Sprawdź, co musisz wiedzieć

Z kraju

ShutterstockKolejne okienko dopiero za 4 lata

Do końca lipca, czyli tylko przez jeszcze trzy dni, można zdecydować, czy część składki na ubezpieczenie społeczne trafi do Otwartych Funduszy Emerytalnych czy w całości do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję złożyło już ponad 90 tys. osób. Kolejne okienko transferowe będzie dopiero za 4 lata.

Do 21 lipca z okna transferowego ZUS-OFE skorzystało 93, 4 tys. osób. Ale może być ich jeszcze więcej, bo decyzję można podjąć do północy w najbliższą niedzielę. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o oknie transferowym.

1. Jakie składki?

Decyzja, jaką możemy podjąć do końca miesiąca, dotyczy ubezpieczonych w II filarze i ich składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia. Pozostała cześć składki emerytalnej, czyli 16,6 proc. trafia do ZUS i jest zapisywana na koncie emerytalnym (12,22 proc.) i subkoncie (4,38 proc.).

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. każdy, kto jest uczestnikiem drugiego filara, może zdecydować, że 2,92 proc. składki trafi na subkonto w ZUS lub do wybranego OFE.

Jeżeli nie będziemy zmieniać decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu poprzedniego okienka, to nie musimy składać żadnych deklaracji. Jeżeli jednak decyzję, a tym samym miejsce przeznaczenia składki chcemy zmienić, to należy wypełnić specjalne oświadczenie.

2. Kto składa oświadczenie?

Deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE i fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS.

Do ZUS z automatu trafiają też składki osób wchodzących na rynek pracy, które nie złożą oświadczenia o ich przekazywaniu do OFE i nie zawrą z OFE umowy.

3. Potrzebne dokumenty Oświadczenia są dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS i na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) po zalogowaniu. Aby wypełnić formularz niezbędne jest posiadanie dokumentu tożsamości (dowodu lub lub paszportu). 4. Jak złożyć oświadczenie

Oświadczenie można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem poczty lub przy wykorzystaniu "zusomatów" dostępnych w większych placówkach ZUS przez 24 godziny na dobę.

Osoby posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych mogą natomiast złożyć oświadczenie przez internet, właśnie przy wykorzystaniu profilu na PUE.

5. Kiedy otworzy się kolejne okno?

Następna możliwość zmiany będzie dopiero w 2020 roku, bo od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

"Okno transferowe" ZUS-OFE:

"Okno transferowe" ZUS-OFETVN24 BiS

Autor: tol//ms / Źródło: PAP, ZUS

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock