Duże ulgi dla firm za inwestycje. To spowoduje gigantyczne koszty dla budżetu

Z kraju

Jak osiągnąć sukces dzięki innowacjom?TVN24 BiS
wideo 2/4

Podwyższenie ulgi podatkowej na badania i rozwój przewiduje przygotowany przez resort nauki projekt prawa. Zmiany mogą kosztować finanse publiczne około miliard złotych rocznie.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej ma charakter horyzontalny i zakłada zmianę przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach, m.in o podatkach CIT i PIT.

Zachęty do inwestowania

Wśród najważniejszych zmian zaproponowanych przez ministerstwo znalazły się zmiany tzw. ulgi B+R - na projekty badania i rozwoju. Zakładają one podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia od podstawy obliczenia podatku do 100 proc., a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150 proc.

Projekt przewiduje też przedłużenie zwolnienia ze sprzedażą akcji przez niektóre spółki, rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

- Rozwiązania te mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. Obecna wysokość odliczeń, mimo jej sukcesywnego podnoszenia, jest stosunkowo niska. Podniesienie wysokości ulgi było jednym z głównych postulatów zgłaszanych przez partnerów społecznych w toku prac nad Białą księgą innowacji - uzasadnia zmianę resort nauki.

Skutki dla budżetu

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że zmiany mogą kosztować finanse publiczne 1 mld 7 mln zł rocznie. Z tego 777 mln zł to skutek dla budżetu i 230 mln zł dla samorządów terytorialnych.

Jak podał resort nauki i szkolnictwa wyższego w uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projektowana zmiana ma na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. O potrzebie poprawy otoczenia działalności innowacyjnej mówiła w exposé premier Beaty Szydło w listopadzie 2015 r. W styczniu 2016 r. powołana została Rada i Międzyresortowy Zespół ds. Innowacyjności, które wypracowały koncepcję szybkiego wdrożenia do polskiego prawa najlepiej opisanych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej. Znalazło to wyraz w nowelizacji ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, ale jednocześnie podjęto prace nad przygotowaniem projektu drugiej ustawy poświęconej innowacyjności.

Autor: KN/ms / Źródło: PAP